Sjukhussjälavård

Sjukhusprästerna

står till tjänst för patienterna, personalen och de anhöriga med samtal, skolning och kyrkliga förrättningar.

Kontakta oss när du

  • behöver någon som lyssnar eller vill samtala med någon
  • är rädd eller deprimerad
  • vill diskutera livets viktiga frågor eller önskar andlig vägledning
  • önskar förbön
  • vill fira Herrens heliga nattvard
  • vill ta avsked av den avlidne

Anne Peltomaa
Ansvarsområden:
• avdelningarna 1, 3, 10, 12,
dialys- och intensivvårdsavdelningarna
• hälsocentralens sjukhus

Matti Aho
Ansvarsområden:
• avdelningarna 4, 7, 8
• onkologiska polikliniken
• psykiatriska avdelningarna

Sjukhusprästerna besöker även andra avdelningar vid behov.

Kontakta sjukhusprästen
• via personalen
• genom att ringa

Peltomaa Anne

Johtava sairaalapastori - Ledande sjukhuspastor

Classes Sjukhussjälavård
Gsm 050 3147 454
Email

Aho Matti

Sairaalapastori - Sjukhuspastor

Classes Sjukhussjälavård
Gsm 050 3147 453
Email

 

 

 

 

Stilla rummet
Stilla rummet är beläget i 0-våningen, ingången är på vänstra sidan av medicinska avdelningen 9. Stilla rummet är tänkt för både patienter, anhöriga och personal. 

Andakter

CENTRALSJUKHUSET
• Besök från olika församlingar
torsdagar kl. 17.30

HÄLSOCENTRALENS SJUKHUS
• Andakt med sjukhusprästen torsdagar kl. 13
• Andakt med nattvard varannan månad
• Besök från olika församlingar söndagar