Beställ ämbetsbevis

Beställ ämbetsbevis eller släktutredning

  • normal leveranstid är två veckor
  • under sommartid (juni, juli och augusti) är leveranstiden fyra veckor

 

Ämbetsbevis / släktutredning
För vilket ändamål:*
Släktutredning
Ämbetsbevis ("lever" intyg)
Personuppgifter om den som förfrågan gäller:
För- och släktnamn (nuvarande och tidigare):*
Födelsetid (kontakten är oskyddad, så skriv inte in den sista delen personnumret):*
Födelseort:*
Dödsdatum (vid behov):
Flyttningsuppgifter (datum och orter):
Tilläggsuppgifter:
Uppgifter om beställaren:
Namn: *
Näradress:*
Postnummer:*
Postanstalt:*
Telefon:*
E-postadress: