Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning
till Karleby svenska församling.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

 _____   ___  __  __  _  _  __  _  
 |__ //  / _ \\ \ \\ / // | || | || | || | || 
  / //  | / \ || \ \/ // | || | || | '--' || 
 / //__  | \_/ ||  \ //  | \\_/ || | .--. || 
 /_____||  \___//   \//   \____// |_|| |_|| 
 `-----`  `---`    `    `---`  `-` `-` 
                         

 

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.