Mikaelsalen & församlingscentret

Mikaelsalen & församlingscentret, Karleby

Församlingscentret ligger mittemot Gamlakarleby stadskyrka, mellan Gustaf Adolfsgatan, Torggatan och Västra kyrkogatan.

Kommer man in via huvudingången på Gustaf Adolfsgatan 16 ser man infodisken rakt mittemot och pastorskansliet till höger.

Församlingscentret (Karleby)

Pastorskansliet

• På första våningen bredvid infodisken. Ingång också från ingården (dörren till Nedre salen).

Gamlakarleby församlingscenter/Mikaelsalen

  • Ingång till Mikaelsalen från Västra kyrkogatan och till vänster.
  • Mikaelsalen är en församlingssal som också är vigd till kyrksal med ca 130 platser. I Mikaelsalen ordnas familjegudstjänster, möten, försäljningar, minnesstunder, dop och mycket annat. Bokningar via pastorskanliet, tfn 06 8296 881 vard. kl 9-15.
  • Serveringssalen inrymmer drygt 60 personer.
  • Dagklubbsutrymmen, Almahytten (ca 12 pers) och Brasrummet i övre våningen.
  • Fållan är ett ungdomsutrymme i källaren.

Mikaelsalen

Nedre och Övre salen

  • Nedre salen (130 bordsplatser) är belägen på församlingscentrets första våning. Ingång till Nedre salen via huvudingången på gårdssidan och till höger.
  • Övre salen (200 bordsplatser) är belägen på församlingscentrets andra våning,o vanför Nedre salen. 

Lilla salen

  • Lilla salen är belägen på församlingscentrets första våning. Ingång till Lilla salen sker från församlingscentrets högra flygel via gårdsplanen.
  • Lilla salen (100 sittplatser) samt kafér invid (60 bordsplatser)

Lähetyssoppi

  • Lähetyssoppi mittemot Gamlakarleby stadskyrka är en trivsam festlokal för mindre tillställningar (30 bordsplatser)

Mera information
Vaktmästaren / köket, tfn 050 3147 539

Lehtiheimo Mari

Vastaava emäntä - Ledande husmor

Classes Fastighetsväsendet
Gsm 050 3147 540
Email

Församlingscentret

Gustaf Adolfsgatan 16

Klicka fram karlänken HÄR

Bottenplaner
1:a våningen
2:a våningen