Nyheter

Biskopsvisitation i Karleby svenska församling

19.04.2017

Inkommande veckoslut blir det biskopsvisitation i Karleby svenska församling.
Visitationen förrättas av biskop Björn Vikström åtföljd av prästassessor Berndt Berg, kontraktsprosten Hans Häggblom, lagfaren assessor Lars-Eric Henricson, stiftssekreterare Virva Nyback och notarie Susanne Lönnqvist.

Byagudstjänst i Vittsar skola

19.04.2017

Följ mig! är temat för byagudstjänsten i Vittsar skola på lördag kväll den 22.4.

Pensionärssamling med Agneta Kallis och Församlingskören

19.04.2017

Torsdagen den 27.4 hålls april månads Silverlänken-pensionärssamling i Kyrkbackens församlingshem.

Därför firas påsken i församlingen

12.04.2017

Graven är tom. Dödens makt är bruten. Vägen till himlen är öppen. Därför firar vi påsk i Karleby svenska församling.

Samling för närståendevårdare

12.04.2017

Onsdagen den 19 april kl. 13 hålls april månads när-
ståendevårdarsamling i Kyrkbackens församlings-hem.

Orgelprojekt på slutrakan

07.04.2017

Restaureringen av den historiska Normann-orgeln från 1879 inleddes i Karleby sommaren 2014 då kantorerna tillsammans med många frivilliga gjorde en omfattande inventering av de två historiska orglar som finns i samfällighetens ägo - en Normann-orgel från 1879 och en Walcker-orgel från 1881.

Det var orgelbyggare Gustav Normanns landsman Olev Kents från Estland som vann offerten och som tog sig an den historiska orgeln som då var i delar. Kantorerna är mycket nöjda med slutresultatet. Som bäst pågår intoneringsarbetet och orgeln beräknas vara klar till återinvigningsfesten i maj i Marie kapell i Karleby.

Crucifixion framförs på nytt på palmsöndagen

07.04.2017

Verket framförs på palmsöndagen den 9 april kl 19 i Gamlakarleby stadskyrka

Önskesångmaraton i stadskyrkan i höst

07.04.2017

Deadline för att lämna in önskemål är den 7 maj.

Första radioandakten sändes för 85 år sedan från Gamla kyrkan i Helsingfors

06.04.2017

På söndag den 2 april är det 85 år sedan den första svenska radioandakten gick ut i etern.
– Det mesta har förändrats under 85 år, språket, tekniken, tonfallet, musiken. Men budskapet är detsamma, konstaterar ansvarige producenten Lucas Snellman och redaktören för andaktsprogrammen, Hedvig Långbacka.

Samtalstjänstens telefonnummer har ändrat

05.04.2017

Samtalstjänsten har nya telefonnummer. Tjänsten är i fortsättningen förmånligare för den som ringer, och samtidigt har samtalstjänstens nåbarhet förbättrats.

Stilla veckan och påsken i Karleby svenska församling

04.04.2017

Karabrunch med Merzek Botros från Stockholm

29.03.2017

Merzek Botros besöker karabrunchen i Karleby lördagen den 1 april kl 10 i Mikaelsalen.

Temagudtjänst med lovpsalmer

22.03.2017

Marie bebådelsedagen firas på söndag runtom i kyrkorna. Marias lovsång har genom tiderna inspirerat många tonsättare. Lovsång är också temat för psalmvalen på söndagen i Karleby svenska församlings högmässor.

Byagudtjänst i Öja bykyrka

22.03.2017

Temat för byagudstjänsten för alla åldrar i Öja bykyrka på söndag kväll är Typ Frälsning?! Byagudstjänst firas i Öja bykyrka söndag 26.3 kl 18.

Missionstema på Silverlänkens pensionärssamling

15.03.2017

Torsdagen den 23 mars hålls mars månads Silverlänken-pensionärssamling i Kyrkbackens församlingshem. Denna gång är temat Ut till alla folk!.

Körer och musikgrupper sjunger för Gemensamt Ansvar

15.03.2017

Fredagen den 31 mars kl 19 ställer många körer och ett par orkestrar upp för insamlingen Gemensamt Ansvar.
Konserten ordnas i Gamlakarleby stadskyrka och arrangörer är direktionerna för diakoni- och vuxenarbetet.

Countrykväll i Rödsö

15.03.2017

Onsdagen den 22 mars blir det en annorlunda kväll i Thodéns långtradargarage i Rödsö, Lidslevägen 31. Huvudgästerna är Purple Hulls från USA som gästade torget senaste sensommar.

Barnkörgrupper övar vid Villa skola inför påsken

08.03.2017

Det blir några barnkörövningar vid Villa skola inför påsken.

Samtalsgrupp kring sorg och ensamhet

08.03.2017

Karleby svenska församling vill inbjuda dig som mist en när och kär till en samtalsgrupp.

Completorium firas i förrättningskapellet

01.03.2017

Completoriet innehåller psaltarpsalmer, en hymn, kort textläsning och böner.

Om Luther, tyskan och reformationen - på tyska

15.02.2017

Pastor Hans-Christian Beutel håller en tyskspråkig föreläsning måndagkväll 20.2 kl 18 i Nedre salen, församlingscentret.

Lokalhistoria om Karleby på Silverlänken

15.02.2017

Torsdagen den 23.2 hålls februari månads Silverlänken-samling i Kyrkbackens församlingshem. Denna gång är Ole Granholm gästtalare.

En resa till Tyskland i historiens vingslag 12-16 maj

08.02.2017

Resan till Tyskland knyter vi ihop nästan 1000 år gammal andlighet, 500-års märkesåret sedan reformationen och Finlands 100-åriga självständighet.

Guimants orgelsymfoni framförs i Karleby

25.01.2017

Ett orgelveckoslut kommer att gå av stapeln i Pedersöre och Karleby 28–29 januari med två konserter med Österbottens Unga Symfoniker under ledning av kapellmästare Janne Nisonen samt orgelsolisten Matti Pohjoisaho.

Öppet hus i Marie kapell med Normann-orgeln i fokus

25.01.2017

I samband med Orgelveckoslutet 28–29 januari ordnas ett kort öppet hus-tillfälle i Marie kapell eftersom Normann-orgeln från 1879 har intagit sin plats i kapellet.

Kyrkokören behöver sångare

25.01.2017

Det gör gott att sjunga tillsammans. Karleby svenska församlings kyrkokör har inlett vårterminen med två ledare av vilken den ena, kantor Martti Laitinen, är ny. Sedan tidigare har kantor Kristina Klingenberg lett kören men på grund av att hon gått ner i arbetstid kommer Martti Laitinen också att leda kören.

Medlemsutvecklingen i kyrkan följer tidigare år

19.01.2017

Antalet medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland uppgick enligt de granskade uppgifterna till 3 965 277 medlemmar i slutet av 2016. Det betyder att 71,9 procent av finländarna hör till kyrkan. Andelen kyrkomedlemmar har sjunkit med en procentenhet om man ser till hela landets befolkning.

Österbottens Unga Symfoniker i Gamlakarleby stadskyrkan 29.1

19.01.2017

Österbottens Unga Symfoniker framför under ledning av Janne Nisonen Jean Sibelius tredje symfoni och Felix-Alexandre Guilmants orgelsymfoni nr 1 där Matti Pohjoisaho hörs som solist.

Pensionärssamling med Nina Åström som gäst

18.01.2017

Torsdagen den 26 januari hålls årets första Silverlänken-pensionärssamling i
Kyrkbackens församlings-hem.

Nydöpta speciellt inbjudna på Babykyrkan

04.01.2017

Söndagen den 8.1 firar vi dopets söndag. Då inbjuds alla nydöpta, deras föräldrar, faddrar, släkt och vänner till Babykyrka i Anderssalen på Kyrkbacken.