Nyheter

Missionstema på Silverlänkens pensionärssamling

Publicerad: 15.03.2017

Torsdagen den 23 mars hålls mars månads Silverlänken-pensionärssamling i Kyrkbackens församlingshem. Denna gång är temat Ut till alla folk!.
Åsa Tylli, som sedan årsskiftet är deltidsanställd missionssekreterare i församlingen, berättar tillsammans med kaplan Jan Nygård om de olika missionsprojekt som församlingen är involverad i. Under samlingen uppbärs också en kollekt till förmån för missionen. Som kantor fungerar Kristina Klingenberg och Annette Ståhl håller i trådarna för programmet.
Samlingen inleds med lunch (9 e) kl 12. Programmet tar vid kl 13. Alla pensionärer och daglediga är varmt välkomna med.