Nyheter

Silverlänken samlas runt ämnet diakoni

Publicerad: 14.03.2019

Torsdag 28 mars hålls Silverlänken-samling i Annasalen i Kyrkbackens församlingshem.
Alla daglediga och pensionärer är välkomna med!

Ämnet för samlingen är diakoni. Diakoni är omsorg och tjänande. Den hade en viktig uppgift
redan i den första kristna församlingen och har det fortfarande två årtusenden senare. Vad innebär
diakoniarbetet idag? Hur har diakonin förändrats?

Dagens gäster är Inger Jansson och Frida Laakso, båda diakoner.
Övriga medverkande är kantor Johan Sten, Anders Kankkonen och Göran Löfqvist.

Samlingen börjar kl. 12 med lunch à 9 e samt samvaro. Programdelen inleds kl. 13 och
slutar ca kl. 14.15.