Månadens ord

Skatter

En evangelist från Indien sade följande tänkvärda ord: "Vad du inte kan ge bort, det har kontroll över ditt liv." I söndagens text är Jesus inne på samma linje då han säger till dig och mig: "För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara."
Det får åtminstone mig att fundera om det finns någonting i mitt liv som jag inte kan ge bort, som mitt hjärta är så fäst vid att jag inte kan släppa taget om det?

Det är bra att tänka på de poänger som Jesus lyfter fram i texten. Allt vi äger och har, både hälsa och egendom, kan tas bort från oss i ett ögonblick. Och ingenting av det vi har kan vi ta med oss till andra sidan graven. Då är det bäst att släppa vårt fasta grepp om allt detta och prioritera det som vi inte kan förlora, nämligen arbete för Guds rike.

Vi får tacka Gud för allt vi har och också glädjas över det, men samtidigt ställa det vi har till Jesus förfogande då han kallar oss till det. På det sättet samlar vi skatter till himlen.

 

Peter Silfverberg
församlingspastor
Karleby svenska församling

Söndag 9.9

Matteus 6:19-24

Jesus sade: ”Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon