Månadens ord

Motion för själen?

Kropp, själ och ande behöver regelbundet motion och vila. Men hur får vi själen i rörelse?
Carl Oskar Mannström skriver i psalm 513 i den andra versen: "Bönen förjagar själens sömn och tröghet." Därför uppmanas vi i psalmens första vers att komma inför Gud genast på morgonen. Det är viktigt med både morgonbön och morgonmål.

Vi har våra favoritplatser för våra kroppar där vi gillar att röra på oss. Skog och mark, vattenbassänger, fotbollsplaner mm.

Kyrkor är härliga platser för enskild och gemensam bön. Men för bönen som skall förjaga själens sömn och tröghet krävs ingen bestämd fysisk plats. Psalmförfattaren skriver: "Över oss lyser nådens glans och höghet." Låt bönen ta rum i dig. Till din hjälp kommer Skaparen, Försonaren och Hjälparen.

Ära vare Fadern, Sonen och den
helige Ande,
såsom det var av
begynnelsen nu är och skall

vara från evigheters evighet.
Amen.

 

Kristina Klingenberg
kantor
Karleby svenska församling

Söndag 6.5

Psaltaren 40:6

 

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.