Månadens ord

De små

Jesus ger de minsta, de som inte kan hävda sig, den viktigaste ställningen i Guds rike. Barnet är störst i himmelriket. De vuxna ska bli som barn. Därför får också den som utnyttjar och förför den som inte kan försvara sig den allra strängaste varningen. Att sänkas i havets djup med en kvarnsten om halsen är en bild för detta. Då har man ingen möjlighet att komma loss och rädda sig, lika lite som ett barn kan rädda sig när det utnyttjas av en vuxen sexuellt. Lika lite kan ett foster rädda sig själv då man gör sig av med det oönskade i moderlivet.

Mikaelidagen är barnens dag. Barnet har alltid varit utsatt och sårbart när vi vuxna kämpar för att få vår bekvämlighet och våra begär tillfredställda. Jesus tar barnet i försvar. Därför har den kristna kyrkan i Jesu efterföljd velat ha särskild omsorg om de små. Barn ska vara önskade och välkomna. Barn ska få de vuxnas skydd och stöd när de är små.

Jesus välsignade dem. Det som Jesus välsignat ska vi ha särskild omsorg om. Det innebär även att barnen ska få lära känna honom som en gång tog dem i sin famn.

 

 


Jan Nygård
kaplan
Karleby svenska församling
 

 

 

 

Mikaelidagen 1.10

Matteus 18:1-10

 

Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup.
(Ve dig värld med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer.
Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.)
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.