Månadens ord

Välsignad

Välsignelser är gåvor av Gud - inget vi med egen ansträngning får till stånd eller ens förtjänar - gåvor som vi ser med trons glasögon.

Jag tänker på överväldigande välsignelser, som att jag finns till och att Gud älskar mig så mycket att han lät Jesus dö för min skull. Otroliga välsignelser, som en
underbar familj, fina medmänniskor och ett mångfald av det goda.

Visst möter jag också utmanande välsignelser, som gör att jag måste tänka om, ropa ut min nöd, be om förlåtelse av Gud och människor. Saker som hjälper mig att
återvända till Gud och först efteråt kan ses som välsignelser.

En stor, bärande välsignelse är vardagens bön om beskydd och hjälp till nära och
kära, om respekt och vishet i möten med andra, om vila i Guds trygga omsorg och
förtröstan på hans hjälp.
 Välsignelsen är gömd i att Gud går med!


Gunilla Aarnio

diakon
Karleby svenska församling

 Söndag 26.3

Lukas 1:39-45


Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”