Månadens ord

Stadigt förbidade jag...

Så står det i Psaltartexten för bönsöndagen. När man är i nöd känner man sig inte särdeles stadig i sin tillit till Gud. Man ber och ber, men känner tvivel i sitt hjärta.
Vad ska man då göra?
Man ska fortsätta att be! Man får fortsätta att påminna sig själv om
Guds löften om bönesvar som han lovat i sitt Ord.
Det andra man kan göra är att påminna sig själv om hur det varit förr när man varit i samma situation. Har man erfarenheter av att Gud hjälpt tidigare?
Har man en sådan erfarenhet så kan det hjälpa. Har man inte någon sådan, kan man påminna Gud om att han hjälpt andra.

Bibeln är full av sådana berättelser. I en sång sägs det: ”Då du andra välsignar, gå ej mig förbi.” Bibeln är full av uppmaningar till oss att be.
Orsaken är säkert den att vår himmelske Far vill att vi som hans barn kommer till honom med vår nöd. Så är det ju även med föräldrar. De vill att barnen ska komma till dem, när de slagit sig, när de är ledsna. Så får far eller mor trösta och hjälpa.
Sådan är även vår Gud.

Jan Nygård
kaplan
Karleby svenska församling
jan.nygard (at) evl.fi

 Söndag 21.5

Psaltaren 40:2-6

 

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.