Månadens ord

Benådad

Du är benådad! Din dom är upphävd! Straffet är efterskänkt! Var glad, du är fri!
Dessa ord skulle få vilken dömd brottsling som helst att gå i taket av fröjd.
Just det budskapet landade en gång på vår jord, med adress till hela mänskligheten. Den mänsklighet som genom brott mot Guds heliga vilja var dömd till evig död och skilsmässa från Gud.

Hon som fick ta emot det glada budskapet genom en ängels hälsning var en av dåtidens minst ansedda representanter för människosläktet, en ung ogift flicka i en liten obetydlig by. I sin kropp fick hon bära Guds egen Son, Jesus Kristus, och föda honom till jorden. Han som skulle ta dödsstraffet på sig och upphäva domen över mänskligheten och så återupprätta gemenskapen med Fadern.
Överallt där man i tro tar emot honom som Frälsaren, tar han genom sin helige Ande boning i människohjärtan och föder den sanna glädjen.

Gläd dig, du benådade! Också du är utvald och kallad att bära nådens och förlåtelsens glada budskap i en söndrig värld. Att bära Kristus.

 


Åsa Tylli
barnledare, missionssekreterare
Karleby svenska församling

Söndag 24.3

Lukas 1:26-38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.