Månadens ord

Mot

Ordet ”mot” för tankarna till riktning och mål. Mot kan också uttrycka ställningstagande. Möts vi ansikte mot ansikte är vi inne i en relation och det vi säger och gör sätter spår i envar.

Det är lätt att vara kärleksfull mot vänner och dem som visar oss uppskattning. Det är svårare vid mothugg, när någon smutskastar eller gör anspråk på det vi anser är vårt. Jesus säger: ”som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.” Med andra ord, bemöt din medmänniska som du vill bli bemött om du skulle vara i hennes skor.
Vi behöver träna oss på att tänka oss in i andras situation. Försöka se orsaker och sammanhang, tänka och tala gott om varandra och tolka på bästa sätt. Jesus vill att vi som kristna skall försöka spegla den kärlek vi fått del av, så att de vi möter kan ana att vi äger något värdefullt.
https://www.kokkolanseurakuntayhtyma.fi/filebank/11540-Aarnio_Gunilla_Sanat2016.jpgGode Gud, hjälp mig så det jag säger och gör inte hindrar någon att hitta Dig!

Gunilla Aarnio
diakon
Karleby svenska församling

Söndag 8.7

Lukas 6:27-31

Jesus sade:
”Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.”