Månadens ord

Vem är Han?

När man frågar vem Jesus var och är av vanligt folk, kan man få väldigt olika svar.
”Han var en god, varmhjärtad människa” kan en del svara. Andra skulle kanske svara att han var en smart rebell eller en god lärare.
För en muslim var han en profet.

I dagens läge är det väldigt få forskare som tvivlar på hans existens.
Ett bra bevis på hur stor påverkan han har haft och har, är det år vi nu firar, d.v.s. 2017. Vår tideräkning börjar från hans födelse.

Men frågan.”Och ni, vem säger ni att jag är?” hänger så att säga fortfarande i luften. Hur du och jag svarar på den frågan har en avgörande betydelse.
Är han en relik från gången tid eller är han nu fortfarande Messias, den levande Gudens son för dig och mig idag?
Och det allra viktigaste: Får Han vara vår herre och frälsare idag och ha inflytande i våra dagliga liv?

Peter Silfverberg
församlingspastor
Karleby svenska församling

 Söndag 16.7
Matteus 16:13-19

 

När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.” – ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”