Månadens ord

Förklädd Gud

Läste du evangelitexten ur Matteus 25? Ord och inga visor!
Tydlig indelning i de goda och de onda. De som delade med sig av mat, kläder, gav husrum, gjorde besök ...och de som inte gjorde det; kanske därför att de inte kände igen Jesus i sina medmänskor.

Varför denna drastiska bild av den slutliga domen? Var finns den nådiga guden; vår kärleksfulla, himmelska Fader?
Om du tänker efter så finns han nog i både texten och i verkligheten. Texten har inte så stor betydelse för det himmelska som för det jordiska.
Innan Jesus med denna bild berättar om hur det skall vara när han kommer tillbaka så har han berättat andra liknelser.
Han vill att vi skall göra insikter som förändrar våra sätt att leva och verka.

Vår omgivning blir en bättre plats att leva på om vi tar till oss Jesu ord och ser honom i våra medmänskor.

 

 

 

Kristina Klingenberg
kantor
Karleby svenska församling

Söndag 26.11

 

Matteus 25:31-46

 

Jesus sade till lärjungarna:
”När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”