Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!     

Karleby svenska församling 14.12 - 20.12.2017

Tredje söndagen i advent  Bered väg för konungen
Johannes döparens uppmaning till ånger och bättring gäller även oss. Johannes visar också på Guds Lamm som bär all världens synd. Vi får bekänna vår synd och lita på att frälsningen getts oss i Jesus Kristus. Julfastan är det viktigaste i  julförberedelsen. 

Gudstjänster söndagen den 17 december
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan. Liturg och predikant Silfverberg, kantor Klingenberg. Efteråt julglögg. Rad. kl. 12, Radio Dei 91,8 MHz.
Texter: 5 Mos. 18:15-19, Rom. 16:25-27, Joh. 1:19-27.
Psalmer: 3:1-2, 6, 12, 9, 5, 3:3-5 (sockenkyrkan).
Kollekt: Arbetet bland missbrukare och deras närstående, KRAN r.f.

Verksamhet under veckan
TO 14.12 kl 9 Barnens jultablå i sockenkyrkan, församlingens anställda. Kl 10.30 och 12 Barnens jultablå i stadskyrkan, församlingens anställda. Kl 12 Silverlänken i Anderssalen, jullunch. Programmet börjar kl. 13.15. Lucia, Stenberg, Klingenberg, Ståhl. Kl 14 Andakt i Wissgården, Nygård. Kl 14.30 Andakt i Pettersborg, Silfverberg. Kl 18 Nattvard i Katarinegården, Nygård. Kl 18 Julandakt vid djurens begravningsplats.
FR 15.12 kl 19 Tysk gudstjänst i Annasalen, Hans-Christian Beutel, Klingenberg.
LÖ 16.12 kl 19 Stage Awards i Övre salen, ungdomarnas julfest. Kl 19 Juloratoriekonsert i stadskyrkan, Camille Saint-Saëns Juloratorium samt del I ur Mendelssohns Kristusoratorium, kör, orkester och solister, dir. Markku Hekkala. Biljetter 15/10 e.
SÖ 17.12 kl 15 Våra vackraste julsånger i stadskyrkan. Allsångstillfälle med kollekt för Finska Missionssällskapet. Nygård, Klingenberg, Kyrkokören, Gamlakarleby Manskör, dir. Kalle Sundman. Kl 15 Julfest i Närvilä bönehus. Kl 16 Julfrid i skärgården i Öja, fackelvandring och andakt. Kl 18 Julfest i Mikaelsalen, Markus Ventin, Tom Nygård, musik familjen Vidjeskog, Silfverberg, Klingenberg.
MÅ 18.12 kl 14.30 Sorgegruppen i Tararant, Aarnio, Nygård.
ON 20.12 kl 18 Andakt i Dalhemmet, Aarnio. Kl 19 Våra vackraste julsånger i sockenkyrkan. Allsångstillfälle med kollekt för Finska Missionssällskapet. Stenberg, orgel Klingenberg, instrumentalister.
TO 21.12 kl 14 Andakt på Furuåsen, Nygård, Jasmine och André Kinnari.

Samtalstjänst tfn 01019 0072 varje kväll kl 20–24. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-3147 464.fre kl. 8-12, tfn 050

DÖPTA
Eevi Reetta Hannele Mantila, Helmer Roy Johannes Wargh.

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång