Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 15.3. - 21.3.2018

Marie bebådelsedag Herrens tjänarinna
Marie bebådelsedag handlar om hur ängeln Gabriel bebådade Jesu födelse. I löftet till Maria uppenbaras Guds nåd i hela sin rikedom. Maria ställer sig helt till Guds förfogande. Hon gör det medvetet och uttrycker sin beredvillighet med orden: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Gudstjänster söndagen den 18 mars
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg Stenberg, predikant Medad Birungi från Uganda, tolk Bjarne Hedström, orgel, piano, kantele och sång Laitinen. Kyrkkaffe.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Nygård, kantorer Klingenberg och Laitinen, organist Vidjeskog, Kyrkokören. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.

Texter: 1 Sam. 2:1-2, 6-9, Rom. 8:1-4, Luk. 1:46-55.
Psalmer: 283, 58, 907, 56, 874, 762, 876, 825 (stadskyrkan)
Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.
.

Verksamhet under veckan
TO 15.3 kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Stenberg. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Anna och Magnus Dahlbacka.
FR 16.3 kl 18 Hjälpledarskolning på Kalvholmen inleds. Kl 18 Förbönsskola i Brasrummet, Håkan Häggblom.
LÖ 17.3 kl 16 Körworkshop med barnkören Kungens Ungar i Anderssalen.  Kl 16 Seminarium i auditoriet, Stress och utmattning, Boris Salo. Kl 17.15 Pizza för alla i Anderssalen. Kl 18 Kraft till förändring- samling i Anderssalen, Medad Birungi, tolk Bjarne Hedström, sång Kungens Ungar, sång och berättelse om sångerna Anders Sjöberg, mötesledare Niklas Kankkonen, musik Laitinen, servering.
SÖ 18.3 kl 11.30 KU-kretsens årsmöte i Martasalen, efteråt sopplunch för mötesdeltagarna. Kl 15 Möte i Närvilä, Juha Åkerlund.
MÅ 19.3 kl 8 Bön i förrättningskapellet. Kl 14 Andakt i Öjbohemmet, Nygård. Kl 18 Årsmöte i Närvilä.
TI 20.3 kl 14 Födelsedagsfest i Anderssalen för 80, 85 och 90-åringar. Kl 19 Prayingpoint i Brasrummet. Kl 19 Öja karagrupp och Korplaxgruppen i Tararant, Bjarne Hedström. Öjaborna samåker från Öjamarket kl 18.30.
ON 21.3 kl 13 Närståendevårdarsamling i Annasalen, Ståhl, Monica Bergdal. Kl 14.30 Konfirmandgrupp 1 besöker centralsjukhuset. Samling vid huvudingången. Kl 18 Syjunta för kvinnor i Tararant, Laakso. Kl 18.30 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Apg. 24, Erkki Murtomäki, bastu kl 17-18.30 och 22. Kl 19.30 Bön vid dagens slut, completorium, i Mikaelsalen.
TO 22.3 kl 12 Silverlänken i Anderssalen, lunch, Tom Tiainen, Kyrkokören, sång Aira Kentala, Klingenberg, Vidjeskog, Ståhl. Kl 14 Nattvard på Furuåsen, Nygård, Laakso, Vidjeskog. Kl 14.30 Konfirmandgrupp 2 besöker centralsjukhuset. Samling vid huvudingången. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Åke Lillas. Kl 18 Nattvard i Katarinegården, Nygård.

Samtalstjänst tfn 01019 0072 varje kväll kl 20-23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.

Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-3147 464.fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång