Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 23.5 - 29.5.2019

Femte söndagen efter påsk Hjärtats samtal med Gud
Bönsöndagens texter talar om bönen och om Kristus som den stora förebedjaren och böneläraren.

Gudstjänster söndagen den 26 maj
Kl 10 Högmässa i Anderssalen, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen, sång Toni Lindgren.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen, Musikteam För Alla. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.

Texter: Jer. 29:11-14, Ef. 3:14-21, Joh. 16:23-33.
Psalmer: 382, 914, 315:1-2, 315:3-4, 328, 915, 808, 193.
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp.

Kristi himmelsfärd Den upphöjde Herren
Kristus upphöjdes till himlen. Han har stigit upp till sin tron i himlen och sitter på Faderns högra sida. Han har getts all makt i himlen och på jorden. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Alla som tror på honom har fått uppdraget att föra ut budskapet om den upphöjde Herren till hela världen.

Gudstjänster torsdagen den 30 maj
Kl 10 Högmässa i Anderssalen, liturg och predikant Nygård, kantorer Laitinen och Sten, sång Emilia Kavilo.
Kl 17 Tvåspråkig kvällsmässa i Mikaelsalen, liturg Nygård, predikant Tuisku Winter, kantor Laitinen, sångare, gitarr Kevin Lindgren. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.

Texter: Ps. 110:1-4, Apg. 1:1-11, Mark. 16:14-20.
Kollekt: Den egna församlingens missionärer.

Verksamhet under veckan
TO 23.5 kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Stenberg. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Aarnio.
FR 24.5 kl 19 Ungdomssamling på Torsö, Silfverberg, Lindqvist. Konfirmandläger 1 och 2.
LÖ 25.5 kl 19 Ungdomssamling på Torsö, Stenberg, Laakso. Konfirmandläger 4.
SÖ 26.5 kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Enlund. Kl 16 Naturandakt vid Storforsen, Nygård, Laitinen.
TI 28.5 kl 12 Missionsgruppernas och Silverlänkens gemensamma avslutning på Kalvholmen, lunch, Tomas Klemets, Stenberg, Nygård, Tylli, Laakso. Lotteri. Se skild annons. Kl 18.15 Orgelexamenskonsert i stadskyrkan. Juska Kangasniemi och Juhana Tokola spelar, fritt inträde. Kl 18.30 Syjunta för kvinnor i Tararant, Laakso.
ON 29.5 kl 14 Nattvard i Emeliehemmet, Silfverberg, Laitinen, Laakso. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Vem är Jesus?, Seppo Pulkkinen.
TO 30.5 kl 15 Möte i Närvilä, Jorma Aspegrén.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

DÖPTA
Adrian Alexander Erik Mannström Chydenius.

JORDFÄSTA
Erna Anna Margareta Backlund 80 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång