Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!     

Karleby svenska församling 24.8 - 30.8.2017

Tolfte söndagen efter pingst. Självprövning
Guds Ord uppmanar oss att granska oss själva och vår livsföring. När vi lär känna oss själva på rätt sätt är vi redo att ta emot nåden enbart som en gåva av Gud.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 27 augusti
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Patrik Vidjeskog. Rad. Radio Dei kl. 12, 91,8 MHz.
Kl 18 Kvällsgudstjänst på Soldatskär, liturg och predikant Silfverberg, kantor Patrik Vidjeskog.
Texter: Job 42:1-6, Rom. 7:14-25, Matt. 21:28-32.
Psalmer: 287, 150, 341, 330, 325, 324, 342 (sockenkyrkan).
Kollekt: Diakonin i den egna församlingen.

VERKSAMHET under veckan
TO 24.8 kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Hur tänkandet påverkar hälsan, Maarit Aspegren, bastu 17-19 och 22.
LÖ 26.8 kl 20 Veneziansk afton på Torsö för ungdomar.
SÖ 27.8 kl 15 Möte i Närvilä, Jorma Aspegrén.
TI 29.8 kl 8-15 De utvecklingshämmades besöksdag på Kalvholmen. Soldalens serviceenhet. Kl 19 Prayingpoint i Brasrummet.
ON 30.8 kl 12 Lunchmusik i stadskyrkan, orgel Matti Pohjoisaho. Program 6 e. Kl 12 Närståendevårdarsamling på Torsö, lunch, Monica Bergdal, Ståhl, Nygård. Se skild notis.
TO 31.8 kl 9.30 Välsignelse av åk 1 i stadskyrkan, Silfverberg, Klingenberg m.fl. Kl 14 Andakt på Furuåsen, Nygård, Klingenberg. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Nina Åström, bastu 17-19 och 22

Samtalstjänst tfn 01019 0072 varje kväll kl 20–24.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

LYSNING
Jessica Elisabet Pietilä och Markus Alexander Pajala, Mirka Hanna Maria Kentala och Jonas William Forsström, Micaela Prest och Joni Petteri Pekkala.

JORDFÄSTA
Else Viola Rasmus 91 år, Sylvia Marita Hauki 89 år, Kristina Kortell 76 år, Camilla Teresia Salama 46 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång