Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!     

Karleby svenska församling 23.3. - 29.3.2017

Maria bebådelsedag
Herrens tjänarinna
Marie bebådelsedag handlar om hur ängeln Gabriel bebådade Jesu födelse. I löftet till Maria uppenbaras Guds nåd i hela sin rikedom. Maria ställer sig helt till Guds förfogande. Hon gör det medvetet och uttrycker sin beredvillighet med orden: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Söndagen den 26 mars
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Laitinen, violin Saana Laitinen.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, Jubla min själ. Vi sjunger psalmer ur nya psalmbokstillägget. Stenberg, kantorerna. Solister Sonja Aho och Anders Sjöberg. Kyrkokören, Paletten, dir. Ingmar Byskata. Rad. Radio Dei 91,8 MHz. Kyrkfarstukaffe.
Kl 18 Byagudstjänst i Öja bykyrka, Typ frälsning?! Silfverberg, Klingenberg, Wilma Jakobsén, Max Jakobsén, Alex Asplund, Mathias Sjöberg. Konfirmander deltar. Efteråt pizza och samvaro.

Texter: 1 Mos. 3:8-15, Gal. 4:3-7, Luk. 1:39-45.
Psalmer: 809, 863, 826, 866, 865, 904, 868, 872, 874, 808, 906, 876, 877.
Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.

Verksamhet under veckan
TO 23.3 kl 12 Silverlänken i Anderssalen, lunch, Ut till alla folk, Nygård, Tylli, Ståhl, Klingenberg. Kollekt för missionen. Kl 14 Andakt på Furuåsen, Stenberg, Laitinen. Kl 16 Bibeln i teori och praktik på Backstage för ungdomar, Tuisku Winter. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Silfverberg. Kl 18.30 (Obs tiden!) Tvåspråkigt möte i Armon kappeli, Karlebygatan 4. Pasi Palmu, Valter Asplund, Tom Nygård, Sleys kör. Alla välkomna!
LÖ 25.3 kl 19 Crosspoint i stadskyrkan, Silfverberg, Jennie Matikainen, Hanna Holmbäck, Mats Sjölinds lovsångsteam, undervisning, förbön, barnmöten, tolkning till finska. Efteråt jatkot för ungdomar på Backstage.
SÖ 26.3 kl 15 Möte i Närvilä, Juha Åkerlund.
MÅ 27.3 kl 8 Bön i förrättningskapellet. Kl 19 Syjunta för unga kvinnor i Tararant, handarbete, samvaro, Bibelläsning, knytkalas. Ledare Christel Wargh.
TI 28.3 kl 19 Prayingpoint i Brasrummet.
ON 29.3 kl 14 Andakt i Emeliehemmet, Ståhl, Klingenberg, barnsångare. Kl 14.30 Konfirmandgrupp 4:s besök i centralsjukhuset. Samling vid huvudingången, Nygård. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Hebr. 5, Kurt Enlund. Bastu kl 17-19 och 21-23. Kl 19.30 Completorium - tidebön vid dagens slut - i förrättningskapellet.
TO 30.3 kl 13 Sjömansmissionssyföreningen i Brasrummet, Tylli. Kl 14.30 Andakt i Pettersborg, Aarnio. Kl 16 Bibeln i teori och praktik på Backstage för ungdomar, Tuisku Winter. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Markus Wentin.

Samtalstjänst tel 01019 0072 varje kväll kl 20–24. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.

JORDFÄSTA
Rut Majlis Backman 90 år, Roy Robert Wargh 76 år, Kaarlo Martti Rimpilä 68 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång