Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 24.5 - 30.5.2018

Treenighetssöndagen Den dolde guden
Texterna talar om Guds dolda väsen, som övergår allt mänskligt förstånd. Gud ären, men vi har lärt känna honom som Fadern, Sonen och den helige Ande. Han är Skaparen, Återlösaren och Heliggöraren. Tron talar inte om hans väsen på ett kunskapsmässigt och systematiserande sätt, utan den förkunnar hans nådegärningar med förundran och lovprisning.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 27 maj
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan. Liturg och predikant Silfverberg, kantor Klingenberg, cello Joanna Hanhikoski. Efteråt kyrkkaffe.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Hannes Uunila, piano Johannes Svartsjö. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.

Texter: 4 Mos. 6:22-27, Ef. 1:3-14, Matt. 28:16-20.
Psalmer: 298:1-3, 148, 437, 824, 808, 298:4.
Kollekt: Andaktsprogrammen i radio och tv. KCSA.

Verksamhet under veckan
TO 24.5 kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Ståhl. Kl 18 Andakt i Katarinegården Silfverberg.
FR 25.5 kl 13 Sångstund på Pettersborg, Församlingskören, Smedjebacka. Kl 18  ungdomssamling i Torsö lägergård. Konfirmandgrupp 1 och 2 deltar.
LÖ 26.5 kl 16 Naturandakt vid Storforsen, Nygård, Marianne Cygnel, Klingenberg. Kollekt för Lettlandsarbetet. Kl 18 Ungdomssamling i Torsö lägergård. Konfirmandgrupp 3 och 4 deltar.
SÖ 27.5 kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Enlund.
MÅ 28.5 Sista anmälningsdagen till församlingsutfärden till Nykarleby.  Kl 8 Bön i förrättningskapellet.
ON 30.5 kl 9.30 Skolföreställning med orgelberättelsen När Jona slukades av valen, berättare Mari Kätkö, organist Ritva Göös. Arr. Lochteå kyrkomusikfest. Kl 12 Missionskretsarnas och Silverlänkens våravslutning på Kalvholmen, lunch, Joel Norrvik, Matilda Enlund, Ståhl, Nygård, Klingenberg. Se skild annons. Kl 18 Syjunta för kvinnor i Tararant, Laakso. Kl 18.30 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Israel, Heimo Fiskaali, bastu 17-19 och 22.
TO 31.5 kl 14 Andakt på Furuåsen, Ståhl, Vidjeskog.

Vårverksamheten i Linnusperä missionssyförenings inbringade 600 e och missionssyföreningen i Brasrummet 419 e. Tack!

Samtalstjänst tel 0400 22 11 90 varje kväll kl 20-24. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

LYSNING
Jonas Petter Rintala och Pauliina Tuulikki Virkkala.

JORDFÄSTA
Gunlis Charlotte Hansson 90 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång