Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 19.7 - 25.7.2018

Nionde söndagen efter pingst
Sanning och sken
Om en kristen människa känner Gud och frågar efter Hans vilja leds hon fram till sanningen.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 22 juli
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Johan Sten.
Kl 12 Gudstjänst i stadskyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Johan Sten, piano Manne Tiainen, sång Martti Laitinen. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 14 Friluftsgudstjänst vid Villa skola, liturg Nygård, predikant Magnus Dahlbacka, kantor Johan Sten, sång och musik Kenneth Ågren och Anders Store, Karleby dragspelsorkester, servering.
Texter: Jer. 7:1-7, Hebr. 12:14-17, Matt. 7:24-29.
Psalmer: 504:1-3, 150:1-2, 158, 167, 182:5 (stadskyrkan).
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp (sockenkyrkan och stadskyrkan), församlingens missionärer via Slef (Villa skola).

Verksamhet under veckan
TO 19.7 kl 14 Kristina Holmqvist och Brit Stenman berättar om Anders Chydenius i Chydenius prästgård. Servering. Kl 20 Sommarmusik i sockenkyrkan, orgel Johan Sten, accordeon Julia Hansson.
FR 20.7 kl 14 Musikstund med Martina och Mauriz Brunell i Chydenius prästgård. Servering.
LÖ 21.7 kl 20 Ungdomssamling på Backstage. Konfirmandgrupp 2 deltar.
SÖ 22.7 kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Hjulfors.
TI 24.7 kl 19 Karasamling hos Håkan Lillbjörk i Åivo, Jan Nygård. Öjaborna samkör från Öjamarket kl 18.30. Arr. Korplaxgruppen och Öja karagrupp.
ON 25.7 kl 13 Lunchmusik i stadskyrkan, orgel Sixten Enlund. Program 6 e. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Kurt Hjulfors, bastu 17-19 och 22.
TO 26.7 kl 20 Sommarmusik i sockenkyrkan, flöjt Satu Hiisvirta, gitarr Veikko Siponkoski.

Samtalstjänst tel 0400 22 11 90 varje kväll kl 20-23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

DÖPTA
Elias Ole Pekka Wik.

LYSNING
Magdalena Birgitta Sofia Bergdal och Juha Tuomas Vattuaho.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång