Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 17.1 - 23.1.2019

Andra söndagen efter trettondagen Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Denna söndag förflyttas man i kyrkoåret från Jesu barndom till början av hans offentliga verksamhet och till bröllopet i Kana. Han låter människorna se Guds väldiga gärningar.

Gudstjänster söndagen den 20 januari
Kl 10 Högmässa i Anderssalen, liturg och predikant Silfverberg, kantor Klingenberg, sånggrupp från Närvilä. Kyrkkaffe i kyrkan.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Laitinen, organist Klingenberg, mansvokalgruppen Schola Cantorum Karlebyensis. Rad. kl 12, Radio Dei 91,8 MHz. Kyrkfarstukaffe.
Kl 18 Kvällsmässa i Öja bykyrka, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen.

Texter: 2 Kung. 4:1-7, Rom. 12:6-16, Joh. 2:1-11.
Psalmer: 396:1-2, 144, 805, 945, 273, 224, 396:3 (stadskyrkan)
Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland.

Verksamhet under veckan

TO 17.1 kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Stenberg. Kl 17.30 Såka juniorklubb i Såka byagård startar, Benita Haals. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Hans och Gun Sandberg.
FR 18.1 kl 14 Kvinnornas samtalsgrupp i Brasrummet varannan vecka inleds, Inger Jansson, tfn 044 2773 226. Kl 18 Tjejkväll i Fållan, Laakso.
LÖ 19.1 kl 19 Möte i Närvilä, Markus Ventin. Kl 20 Ungdomssamling på Backstage.
SÖ 20.1 kl 15 Möte i Närvilä, Markus Ventin.
MÅ 21.1 kl 18.30 Syjunta för kvinnor i Tararant.
TI 22.1 kl 13 Missionssyföreningen i Brasrummet. Kl 15.30 Församlingskörens övning i Annasalen, Sonja Smedjebacka. Nya och gamla sångare välkomna med. Kl 19 Prayingpoint i Brasrummet.
ON 23.1 kl 8 Bön i förrättningskapellet. Kl 9.30-11.30 Familjeklubben i Kyrkbackens församlingshem varje onsdag, Christel Wargh. Kl 13 Barnkören i Villa skolas musiksal startar, förskolebarn och åk 1-2. Kristina Klingenberg, tfn 050 3147 317. Kl 14 Barnkören i Villa skolas musiksal startar, åk 3 uppåt, Klingenberg. Kl 14-16 Mini-junior i Mikaelsalen varje onsdag, Christel Wargh. Kl 19 Bibelcafé i Mikaelsalen. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Dan. 1, Antero Heikkilä, bastu kl 17-19 och 22.
TO 24.1 kl 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Markus Ventin, Torre Enlund, Siv och Göran Löfqvist, Anders Kankkonen, Klingenberg.  Kl 14 Andakt på Furuåsen, Stenberg, Laitinen. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Silfverberg. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Stenberg.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

DÖPTA
Felicia Elin Leonora Lindfors

 

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång