Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 13.9 - 19.9.2018

Sjuttonde söndagen efter pingst Jesus ger liv
Jesus har brutit dödens makt som hotar människan och hela skapelsen. Därför har de som tror på honom ett hopp som bär över dödens gräns. En gång skall också skapelsen befrias undan förgängelsen.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 16 september
Kl 12 Festmässa i stadskyrkan. Liturg Stenberg, predikant Leif Nummela, kantor Klingenberg, organist Laitinen, kyrkokören, Paletten, Kyrkans Ungdoms blåsorkester, dir. Ingmar Byskata. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.

Texter: Jes. 26:12-14, Fil. 1:20-26, Joh. 5:19-21.
Psalmer: 280:1-4; 147:2-4; 826:2,4; 388; 873; 906; 915; 874; 868; 872; 808; 809; 221; 280:5.
Kollekt: Kyrkhelgen i Karleby.
Verksamhet under veckan

TO 13.9 kl 14 Andakt i Wissgården, Silfverberg. Kl 14 Andakt på Furuåsen, Nygård, Laitinen. Kl 17 Talko inför Kyrkhelgen i församlingscentret. Kl 19 Servering i Mikaelsalen för Kyrkhelgens talkoarbetare. Kl 19 Flickornas bönegrupp inleds i Fållan. Kl 20 Bön för Kyrkhelgen i förrättningskapellet.
FR-SÖ 14.9 - 16.9 Kyrkhelg i Karleby.
FR 14.9 kl 16 Debatt i stadsbiblioteket. Kl 19 Kvällsmöte i stadskyrkan. Kl 22 Ungdomsmässa i stadskyrkan.
LÖ 15.9 kl 9.30 Morgonmöte i stadskyrkan. Kl 10.45 Seminariepass 1. Kl 13.30 Bibelstudium i stadskyrkan. Kl 15.30 Seminariepass 2. Kl 19 Kvällsmöte i stadskyrkan. Kl 22 Ungdomsmöte i stadskyrkan.
SÖ 16.9 kl 10 Bibelstudium i Övre salen. Kl 15 Möte i Närvilä, Juha Åkerlund.
MÅ 17.9 kl 14 Måndagsgruppen i Tararant, Stenberg.
TI 18.9 kl 13 Missionssyförening i Brasrummet, Barbro Indola och Åsa Tylli. Kl 18 Unga vuxna samlas på Backstage varenda vecka. Kl 19 Karasamling på Jörgen Mattssons villa i Päiväniemi, Öjaborna samkör från Öjamarket kl 18.30. Arr. Korplaxgruppen och Öja karagrupp. Kl 19 Prayingpoint i Brasrummet.
ON 19.9 kl 10 Föräldra-barngruppen i Öja bykyrka varje vecka. Kl 14 Psalmandakt i Emeliehemmet, Klingenberg. Kl 14-16 Mini-juniorerna i Mikaelsalens övre våning startar, Christel Wargh. Kl 18 Andakt i Dalhemmet, Stenberg. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Rom. 3, Rauno Sipilä, bastu 17-19 och 22. Kl 19 Rödsö missionsjunta hos Barbro Indola, Orrestigen 10.
TO 20.9 kl 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Tuisku Winter, Klingenberg, Ståhl. Kl 15.15 Psalmandakt i Pettersborg, Klingenberg. Kl 18 Torsdagsgruppen i Brasrummet, Kristian Nyman.

Samtalstjänst tel 0400 22 11 90 varje kväll kl 20-23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

VIGDA
Viivi Maria Hopia och Ville Oskar Pekanpoika Leppälä.

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång

 

 

 

FR-SÖ 14.9 - 16.9 Kyrkhelg i Karleby 

FREDAG 14.9
Kl 16 Sant för dig, men inte för mig! Är allting relativt – också sanningen? Stefan Gustavsson och Henrik Othman; May Wikström, debatt i stadsbiblioteket.
Kl 19 Finns sanningen? Kvällsmöte i Gamlakarleby stadskyrka. Stefan Gustavsson, Johan Candelin, Per Stenberg, Church Hill Boys, Kristoffer Streng
Kl 22 Sanning och nåd. Ungdomsmässa i kyrkan, Vesa Ollilainen, Niklas Wallis, Victoria och Viktor Asplund
LÖRDAG 15.9
Kl 9.30 Sanningen frigör! Morgonmöte i kyrkan, Richard Eklund, Heidi Storbacka
Kl 10.45 Seminariepass I
1. Jesus som den enda vägen. Vad händer med dem som inte hört? Leif Nummela, i kyrkan
2. Hen och gudsbilden. Malena Ahlskog i Kulmahuone, församlingscentret
3. Kom de rätta böckerna med? Om NT:s tillkomst, Marcus Jakobsson i Kansanlähetyskoti, Strandgatan 16
4. Noas flod - hur förstå den? Tore Jungerstam i Musiksalen, församlingscentret
5. Laestadianismen igår, idag och imorgon. Stig-Erik Enkvist i Övre salen, församlingscentret
6. Bär varandras bördor. Gerd Snellman i Metodistkyrkan
7. Hur kan jag stå upp för tron i vardagen? Vesa Ollilainen på Backstage
Kl 13.30 Behöver sanningen försvaras? Stefan Gustavsson, bibelstudium i kyrkan
15.30 Seminariepass II
8. Varför tror vi att Bibeln är kommunikation från Gud? Stefan Gustavsson i kyrkan
9. Upp till himlen når vår sång! Bön och lovsång i Metodistkyrkan, Heidi Storbacka och Himlakören, Marianne och Jan-Erik Sandström
10. Israel 70 år - aktuella utmaningar och nya möjligheter. Tomas Sandell i Övre salen, församlingscentret
11. Finns det en Gud? Relationen mellan tro och vetenskap. Göran Stenlund i Musiksalen.
12. Hur hantera stress och utmattning? Boris Salo i Kansanlähetyskoti
13. Duger jag? (13 år och uppåt) Lovisa och Alaric Mård på Backstage
14. Feminismen – hur påverkar den oss? Soili Haverinen i Kulmahuone
Kl 19 Att möta sanningen. Kvällsmöte i kyrkan. Stefan Gustavsson, intervju med Tomas Sandell, Kungens Ungar, David Forsbloms lovsångsteam
Kl 22 Följ sanningen! Ungdomsmöte i kyrkan. Albert Häggblom, Hellman & co
SÖNDAG 16.9
Kl 10 Älska sanningen! Vesa Ollilainen, bibelstudium i Övre salen
Kl 12 Sanningen ger liv. Festmässa i kyrkan, Leif Nummela, Per Stenberg, Paletten, kyrkokören, KU:s blåsorkester

Arr. Karleby svenska församling & 11 kristna organisationer
i Svenskfinland