Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 15.11 - 21.11.2018

Uppbrottets söndag Vaka
Denna söndags texter handlar om det andliga vakandet och väntan på Kristi återkomst. En kristen människa borde vara redo att lämna detta liv när som helst. Att vaka innebär dock inte en tärande oro inför det kommande, utan en trygg förlitan på att Gud fullbordar det goda verk som han har påbörjat i oss. Enligt Guds löfte väntar oss nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.

Gudstjänster söndagen den 18 november
Kl 10 Högmässa med konfirmation i sockenkyrkan, Stenberg, Nygård, Hannes Uunila, hjälpledare, konfirmandgrupp 2. Rad. kl 12, Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 12 Högmässa i Mikaelsalen. Liturg och predikant Nygård, kantor Klingenberg.
Kl 18 Kvällsmässa i Öja bykyrka. Liturg och predikant Nygård, kantor Sonja Smedjebacka, Församlingskören.
Texter: Psalt. 94:8-15, 1 Tess. 5:2-11, Matt. 24:36-44.
Psalmer: 233, 143, 188, 914 (sockenkyrkan).
Kollekt: Konfirmandarbetet i den egna församlingen.

Verksamhet under veckan
TO 15.11 kl 14 Andakt i Wissgården, Nygård, Klingenberg. Kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Stenberg. Kl 18 Konfirmationsövning och fotografering i sockenkyrkan, konfirmandgrupp 2. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Silfverberg.
FR 16.11 kl 18 Konfirmationsövning och fotografering i stadskyrkan, konfirmandgrupp 4.
LÖ 17.11 kl 11.15 Konfirmandgrupp 4 samlas i Mikaelsalen. Kl 12 Konfirmationshögmässa i stadskyrkan, konfirmandgrupp 4. Liturg och predikant Silfverberg, kantor Klingenberg, hjälpledare. Kl 18 Crosspoint i Övre salen, Judy och Håkan Granberg, Silfverberg, lovsång Happy Singers, förbön, barnmöte, simultantolkning till finska. Jatkot på Backstage för ungdomar. Kl 19 Möte i Närvilä. Kl 19 Prosteriets höstsångfest i Nedervetil kyrka.
SÖ 18.11 kl 9.15 Konfirmandgrupp 2 samlas i Kyrkbackens församlingshem. Kl 15 Möte i Närvilä. Kl 16 Karlebynejdens fridsförenings tvåspråkiga möte i fridsföreningens utrymmen, Elisabethsvägen 34.
TI 20.11 kl 13 Missionssyförening i Brasrummet. Kl 14 Födelsedagsfest i Anderssalen för 70-åringar. Kl 19 Rödsö karagrupp i Rödsögården.
ON 21.11 kl 8 Bön i förrättningskapellet. Kl 18 Andakt i Dalhemmet, Nygård. Kl 19 Bibelsitscafé i Mikaelsalen. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Rom. 12, Martti Nykänen, bastu kl 17-19 och 22.
TO 22.11 kl 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Erica och Jan Nygård berättar om Lettlandsarbetet, Siv och Göran Löfqvist, Laitinen.  Kl 14 Musikandakt i Furuåsen, Församlingskören, Sonja Smedjebacka. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Ingemar Klemets. Kl 19 Konfirmand- och föräldrasamling för nya konfirmanderna i Mikaelsalen.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl 8-12, tfn 050 3147 464.

JORDFÄSTA
Brita Margareta Hellsten 92 år, Doris Margareta Björkskog 89 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång