Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 21.3 - 27.3.2019

Marie bebådelsedag Herrens tjänarinna

Marie bebådelsedag handlar om hur ängeln Gabriel bebådade Jesu födelse. I löftet till Maria uppenbaras Guds nåd i hela sin rikedom. Maria ställer sig helt till Guds förfogande. Hon gör det medvetet och uttrycker sin beredvillighet med orden: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Gudstjänster söndagen den 24 mars

Kl 10 Högmässa i Anderssalen, liturg och predikant Silfverberg, kantor Klingenberg, violin Saana Laitinen. Kyrkkaffe.

Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg Stenberg, predikant Maria Björkgren-Vikström, kantor Klingenberg, kyrkokören, saxofon Göran Hägg. Rad. Radio Dei 91,8 MHz. Efteråt missionslunch i Mikaelsalen. Se skild annons.

Kl 12 Högmässa i Öja bykyrka, liturg och predikant Silfverberg, kantor Sten.
Texter: Jes. 7:10-14, Rom. 9:2-8, Luk. 1:26-38.

Psalmer: 55; 315:2,4; 58; 57:1-4; 907; 809; 57:5 (stadskyrkan)

Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.

Verksamhet under veckan

TO 21.3 kl 14 Andakt på Furuåsen, Stenberg, Laitinen. Kl 18 Äktenskapskurs i Kyrkbackens församlingshem för anmälda. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Bengt Strengell. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Stenberg.
LÖ 23.3 kl 10 Karabrunch i Mikaelsalen, Rafi Shimon. Kl 15 Orgelmatiné i stadskyrkan, orgel Sven-Olof Ray, piano och cembalo Klingenberg. Program 10 e till förmån för Gemensamt Ansvar. Kl 18 Crosspoint i Övre salen, mötesledare Silfverberg, undervisning Rafi Shimon, Helena och Katrin Björklunds lovsångsteam, förbön, barnmöte, tolkning till finska och svenska. Jatkot för ungdomar på Backstage. Kl 19 Möte i Närvilä, Jorma Pesämaa.
SÖ 24.3 kl 15 Möte i Närvilä, Jorma Pesämaa. Kl 19 Möte i Närvilä, Jimmy Svenfelt.
MÅ 25.3 kl 14 Måndagsgruppen i Tararant.
TI 26.3 kl 10-14 Karleby svenska församling betjänar i Lähetyssoppi. Inkomsterna går till missionsarbetet i Karleby svenska församling. Kl 13 Brasrummets missionssyförening i Lähetyssoppi. Kl 15.30 Församlingskörens övning i Annasalen, Sonja Smedjebacka.
ON 27.3 kl 14 Sång- och musikandakt i Emeliehemmet, Sten. Kl 19 Bibelcafé i Mikaelsalen. Kl 19 Tvåspråkiga karagruppen i Fållan, Dan. 10, Ahti Vähäkangas, bastu kl 17-19 och 22.
TO 28.3 kl 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Diakoni, Inger Jansson, Laakso, Sten, Anders Kankkonen, Göran Löfqvist. Kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Silfverberg. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Albert Häggblom.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

JORDFÄSTA
Peter Johannes Laxström, 62 år

 

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång