Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!     

Karleby svenska församling 20.4. - 26.4.2017

Första söndagen efter påsk
Uppståndelsens vittnen
Dagens bibeltexter handlar om att Jesus uppenbarade sig för de tvivlande lärjungarna och övertygade dem om sin uppståndelse. Lärjungarna uppfylldes av glädje när de mötte den levande Jesus.
GUDSTJÄNSTER söndagen den 23 april
Kl 10 Festhögmässa i sockenkyrkan, liturg Stenberg, predikant biskop Björn Vikström, kantorerna, Kyrkokören, Paletten. Efteråt kyrklunch i församlingshemmet och visitationsstämma. Rad. kl 12, Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 17 Alpha Omega nattvardsgudstjänst i Mikaelsalen, Silfverberg, Laitinen. Se skild annons.
Texter:
Sak. 8:6-8, Apg. 3:12-20, Joh. 21:1-14.
Psalmer:
287, 336, 866, 533, 872, 874, 877.
Kollekt:
Programmet för kvinnors läskunnighet. Finska Bibelsällskapet r.f.

Verksamhet under veckan
TO 20.4 kl 13 Sjömansmissionssyföreningen i Brasrummet, Tylli. Kl 14 Andakt på Furuåsen, Aarnio, Laitinen. Kl 14 Andakt i Wissgården, Nygård. Kl 18 Tysk gudstjänst i Mikaelsalen, Hans-Christian Beutel, Laitinen. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Ståhl. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Lisen och Bernhard Söderbacka.
FR 21.4 kl 19 Kyrkfest i stadskyrkan, biskop Björn Vikström, stadsdirektör Stina Mattila, Nina Åström, församlingens körer, KUs blåsorkester m.fl. Kyrkfarstukaffe.
LÖ 22.4 kl 16 Vandring från Rödsö skola till Vittsar skola. Kl 19 Byagudstjänst i Vittsar skola, prästassessor Berndt Berg, hälsning av biskopsparet, vittnesbörd m.m. Efteråt pizza. Se skild notis. Kl 19 Möte i Närvilä, Staffan Snellman. Kl 20 Ungdomssamling på Backstage.
SÖ 23.4 kl 15 och 19 Möte i Närvilä, Staffan Snellman.
MÅ 24.4 kl 14 Sorgegrupp i Tararant, Ståhl, Aarnio. Kl 18 Bibelkväll i Mikaelsalen, Monologen Luther i enrum, Johan Fagerudd, Vardagstro, Boris Salo, mötesledare Johan Östman, sångledare Håkan Björkström.
TI 25.4 kl 19 Prayingpoint i Brasrummet. Kl 19 Öja karagrupp och Korplaxgruppen i Öja bykyrka, Tommy Johansson. Gemensam start från Kyrkbackens församlingshem kl.18.30.
ON 26.4 kl 14 Andakt i Emeliehemmet, Aarnio, Laitinen. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Hebr. 9, Olavi Forsbacka, bastu 17-19 och 22 -.
TO 27.4 kl 12 Silverlänken i Anderssalen, Agneta Kallis, Församlingskören, Sonja Smedjebacka, Ståhl. Kl 14.30 Andakt i Pettersborg, Silfverberg. Kl 16 Bibeln i teori och praktik på Backstage för ungdomar, Tuisku Winter.

Samtalstjänst tel 0400 22 11 90 varje kväll kl 20-24. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

DÖPTA
Charlie Caj Peter Björkskog

JORDFÄSTA
Lena-Anita Nygård 63 år

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång