Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!     

Karleby svenska församling 19.10 - 25.10.2017

Tjugonde söndagen efter pingst Tro och otro
I Jesus ser tron Guds Son som har makt att göra Guds gärningar. Varje
kristen människa känner av kampen mellan tro och otro i sitt eget hjärta.
Därför måste en Kristi efterföljare kritiskt pröva sin egen trosgrund.

Gudstjänster söndagen den 22 oktober
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen.
Kl 12 Gudstjänst i stadskyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Klingenberg. Konfirmanderna deltar. Gudstjänsten planerad av konfirmandgrupp 4. Kyrkfarstukaffe. Rad. Radio Dei, 91,8 MHz.
Texter: Jes. 8:11-15, 2 Kor. 1:18-22, Joh. 9:24-38.
Kollekt: Ansvarsveckan, Ekumeniska rådet i Finland.


Verksamhet under veckan
TO 19.10 kl 14.30 Andakt i Pettersborg, Aarnio. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Silfverberg.
SÖ 22.10 kl 10 Konfirmandgrupp 4 förbereder gudstjänsten i Mikaelsalen. Kl 12 Ingen söndagsskola i dagklubben ovanför Mikaelsalen. Kl 15 Möte i Närvilä, Kaj Fagerholm.
MÅ 23.10 kl 8
Bön i förrättningskapellet. Kl 14.30 Sorgegruppen i Tararant, Aarnio, Nygård.
TI 24.10 kl 15.30 Församlingskörens övning i Annasalen, Smedjebacka. Kl 19 Prayingpoint i Brasrummet. Kl 19 Öja karagrupp och Korplaxgruppen samlas i Tararant. Öjaborna samåker från Öjamarket kl 18.30.
ON 25.10 kl 12 Silverlänken i Anderssalen, Hillevi Bystedt, Ståhl, Nygård, Klingenberg; Joanna Hanhikoski, cello. Kl 13 Diakonikretsen i Brasrummet, Aarnio. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Apg. 7, Jani-Matti Ylilehto, bastu 17-19 och 22.
TO 26.10 kl 14 Nattvard på Furuåsen, Silfverberg, Vidjeskog. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Laakso. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Kristian Nyman.

Samtalstjänst tfn 01019 0072 varje kväll kl 20–24.

Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

DÖPTA
Ada Salli Alexandra Pollari


 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång