Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!     

Karleby svenska församling 25.5 - 31.5.2017

Kristi himmelsfärdsdag
Den upphöjde Herren
Kristus upphöjdes till himlen. Han har stigit upp till sin tron i himlen och sitter på Faderns högra sida. Han har getts all makt i himlen och på jorden. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Alla som tror på honom har fått uppdraget att föra ut budskapet om den upphöjde Herren till hela världen.

GUDSTJÄNSTER torsdagen den 25 maj

Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Klingenberg, flöjt Juha Korva.
Kl 17 Alpha Omega nattvardsgudstjänst i Anderssalen, Silfverberg, Klingenberg, Oskar Palomäki. Sommarens hjälpledare deltar. Efteråt liten kvällsbit. Se skild annons. Kl 18.30 Infotillfälle för sommarens hjälpledare i Annasalen.
Texter: Dan. 7:13-14, Apg. 1:1-11, Joh. 17:24-26.
Kollekt: Retreatstiftelsen Snoan (stadskyrkan).

Sjätte söndagen efter påsk
Väntan på den helige Ande
I uthållig bön väntar församlingen på den helige Andes gåva. Före sin himmelsfärd utlovade Kristus den helige Ande som gåva till de sina och uppmanade dem att invänta uppfyllelsen av detta löfte. Den helige Ande skapar gemenskap mellan den Herre som stigit upp till himlen och den församling som lever här på jorden.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 28 maj
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Klingenberg, cello Joanna Hanhikoski.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan. Marthornas kyrksöndag. Liturg och predikant Ann-Sofi Nylund, kantor Klingenberg, sånggruppen Mrs Bighill Singers, dir. Heidi Storbacka. Mera info: www.mrsbighillsingers.com. Rad. Radio Dei 91,8 MHz. Se skild notis.
Texter: 1 Kun. 19:8-13, Apg. 1:12-14, Joh. 7:37-39.
Psalmer: 117, 828, 115, 808 (stadskyrkan).
Kollekt: Söndag i Blomstertid. Kyrkans Utlandshjälp.

Verksamhet under veckan
TO 25.5 kl 14 Orgelelevernas matine i sockenkyrkan, Anni Jansson, Elias Niemi-Korpi, Petrus Poutanen, Juhana Tokola. Fritt inträde. Kl 14.30 Andakt i Pettersborg, Nygård. Kl 15 Närviläs vårfest och söndagsskolavslutning på Torsö, Nygård.
FR 26.5 kl 20 Ungdomssamling i Torsö lägergård, konfirmandgrupp 2 deltar.
LÖ 27.5 kl 19 Crosspoint i stadskyrkan, Daniel Brunell, Annett Häggblom, ungdomarnas lovsångsteam, förbön, barnmöten, tolkning till finska. Se skild annons. Kl 20 Ungdomssamling i Torsö lägergård, konfirmandgrupp 4 deltar.
SÖ 28.5 kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Hjulfors.
MÅ 29.5 kl 8 Bön i förrättningskapellet.
ON 31.5 Församlingsutfärd till Maxmo för anmälda. Start kl 8.15 från sockenkyrkan och kl 8.30 från stadskyrkan.
TO 1.6 kl 14 Andakt på Furuåsen, Silfverberg, Klingenberg. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Från ultrakarismatik tillbaka till Kristus, Mauno Mattila, bastu 17-19 och 22 -.

Kaustar-Kirilax missionssyförenings vårverksamhet inbringade 250 e. Tack!

Samtalstjänst tel 0400 22 11 90 varje kväll kl 20-24. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

LYSNING
Tero Ville Ilmari Kinanen och Sanna Karin Hjulfors.

JORDFÄSTA
Yngve Karl-Gustav Wikberg 67 år, Astrid Hildegun Ventus 65 år.

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång