Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!     

Karleby svenska församling 29.6 - 5.7.2017

Fjärde söndagen efter pingst
Förlorad och återfunnen
Gud är en nådig fader. Han söker syndarna och förlåter. I himlen gläder man sig över varje förlorad som blir funnen.
Gudstjänster söndagen den 2 juli
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Lars-Victor Öst. Kyrkkaffe i kyrkan.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen, mansvokalgruppen Schola Cantorum Karlebyensis. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.
Texter: Hos. 12:5-6, Rom. 4:1-8, Luk. 15:11-32.
Psalmer: 395, 144, 266:1-2, 266:3-4, 258:1-, 222, 828.
Kollekt: Finlands Sjömanskyrka r.f.
Kl 12 Tvåspråkig gudstjänst i sockenkyrkan enligt1693 års handbok. Liturg och predikant Martti Nykänen, kantor Tuula Pihlajaharju.

Verksamhet under veckan
TO 29.6 kl 11-14 Dagsläger i Pettersborg, lunch, Ståhl, Laitinen, Nygård. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Richard Eklund, bastu 17-19 och 22 -. Kl 20 Promenadkonsert i sockenkyrkan, gitarr Kari Äikäs, Hannu Annala, Vesa Peltokoski och Kimmo Vuolteenaho, sång Hannu Ilmolahti. Fritt inträde, program 10/5 e.
LÖ 1.7 kl 18 Avslutning för barnläger på Torsö, åk 3-4. Familjerna välkomna med. Kl 20 Ungdomssamling på Backstage.
SÖ 2.7 kl 15 Möte i Närvilä, Jorma Aspegrén.
ON 5.7 kl 11-15 Dagsläger i Emeliehemmet, lunch, Ståhl, Laitinen, Silfverberg. Kl 12 Lunchmusik i stadskyrkan, orgel Hannes Uunila. Program 6 e.
TO 6.7 kl 17.30 Andakt i centralsjukhuset, Silfverberg. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Ske din vilja, Matti Gädda, bastu 17-19 och 22 -. Kl 20 Sommarmusik i sockenkyrkan, sång Tiia Maria Saari, orgel & piano Ritva Göös. Program 7 e.

Samtalstjänst tfn 01019 0072 varje kväll kl 20–24.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

DÖPTA
Ellen Karin Linnéa Store

JORDFÄSTA

Jan Anders Nyberg 45 år

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång