Crosspoint - Vision och mål

Crosspoints vision är att vi, alla som deltar, skall bli utrustade och uppmuntrade att leva som Jesu lärjungar i vårt vardagsliv.

Genom att ta lärjungaskapet på allvar blir vår främsta uppgift att göra nya lärjungar.
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er." (Matt. 28:19-20).

Vi vill alltså nå ut till nya människor och vi vill lära dem/oss att "hålla allt vad Jesus har lärt" oss.

CROSSPOINT SAMLAS VÅREN 2015 följande lördagar kl. 19 i stadskyrkan:

10.1.

17.1. Obs. en vecka mellan

31.1.

14.2

28.2

7.3 Obs. en vecka mellan

21.3

28.3 Obs. en vecka mellan

11.4

25.4

9.5

23.5