Crosspoint - Vision och mål

Crosspoints vision är att vi, alla som deltar, skall bli utrustade och uppmuntrade att leva som Jesu lärjungar i vårt vardagsliv.

Genom att ta lärjungaskapet på allvar blir vår främsta uppgift att göra nya lärjungar.
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er." (Matt. 28:19-20).

Vi vill alltså nå ut till nya människor och vi vill lära dem/oss att "hålla allt vad Jesus har lärt" oss.

CROSSPOINT SAMLAS VÅREN 2016 följande lördagar kl. 19 i stadskyrkan:

9.1, 23.1, 6.2, 20.2, 5.3, 12.3, 26.3, 9.4, 23.4, 30.4, 14.5 och 28.5.

Obs! 26.3 "He is Coming Again" - en kväll med sång, dans, drama, ord och nattvard