Förvaltning

Förvaltningen i Karleby svenska församling

Karleby svenska församling hör till Karleby kyrkliga samfällighet.
Samfälligheten omfattar sedan 1.1.2009 fem regionala församlingar:

  • Karleby finska församling 
  • Karleby svenska församling 
  • Kaustby och ja Ullava församling
  • Kelviå församling
  • Lochteå församling 

Församlingarna sköter om den andliga verksamheten

Församlingarna i samfälligheten är självständiga och sköter om den andliga verksamheten. 

  • För verksamheten svarar det folkvalda församlingsrådet vars ordförande är församlingens kyrkoherde.   
  • De olika arbetsområdena förvaltas av direktioner som väljs av församlingsrådet.

Samfälligheten ansvarar för ekonomin

Samfälligheten ansvarar för församlingarnas ekonomi samt fastigheterna och begravningsväsendet. Högsta beslutanderätten besitter gemensamma fullmäktige. Kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet som assisterar kyrkofullmäktige och förbereder ärendena för kyrkofullmäktigemötet.

Samfällighetens organisationsschema

Förtroendevalda till församlingsrådet och  den gemensamma kyrkofullmäktige väljs med församlingsvalet varje fjärde år.

De förtroendevalda som blev valda i församlingsvalet i november 2014 har sin mandatperiod 2015-18.
Följande församlingsval förrättas hösten 2018.

 

Befolkningsstatistik 2016 (siffran för 2015 inom parentes)

                        

Karleby
finska
församling

Karleby
svenska
församling
Kaustby
och Ullava
församling 
Kelviå
församling 
Lochteå
församling
Sammanlagt
Döpta barn 337 (307) 64 (69) 52 (55) 42 (48) 19 (18) 514 (497)
Avlidna 225 (215) 69 (77) 41 (53) 40 (28) 26 (30) 401 (403)
Inflyttade 1.148 (1.178) 123 (97) 179 (204) 165 (188) 78 (96) 1.693 (1.763)
Utflyttade 1.100 (1.061) 148 (138) 176 (191) 188 (188) 122 (106) 1.734 (1.684)
Inskrivna i kyrkan 104 (104) 18 (11) 18 (7) 5 (13) 1 (4) 146 (139)
Utträdda ur kyrkan 363 (353) 45 (35) 18 (19) 27 (21) 12 (12) 465 (440)
Befolkning 1.1 25.318 (25.386) 6.026 (6.094) 4.527 (4.558) 3.896 (3.877) 2.400 (2.429) 42.167 (42.344)
Befolkning 31.12  25.182 (25.324) 5.965 (6.027) 4.534 (4.562) 3.862 (3.896) 2.340 (2.401) 41.883 (42.210)