Känner du oro?

Du behöver inte vara ensam med dina problem. Att samtala med en betrodd person gör livet lättare i svåra situationer.

När ditt sinne tyngs av ensamhet, sorg, depression, relationsproblem eller någon annan sorg, kan du alltid vända dig till församlingen. Du kan tala om dina problem med prästerna, diakoni- och ungdomsarbetare eller andra anställda - alla har tystnadsplikt. Du kan be att få tala med någon också om du inte är medlem i kyrkan. 

Kyrkan erbjuder konfidentiellt samtalsstöd också via nätet eller i telefon. De här tjänsterna kan du anlita var som helst i landet. 

Om du behöver hjälp men inte direkt vet till vem du ska vända dig så börja då här. Vem kan hjälpa mig?

Ensamt träd bland mörka moln.