Församlingens barnläger sommaren 2022

Du kan anmäla dig till läger att klicka lägrets namn. Anmäla mellan torsdag 28.4 kl. 18 - onsdag 5.5.

 • Du kan anmäla dig bara till ett läger.
 • Inga telefon- eller sms-anmälningar tas emot.
 • Efter att anmälningstiden gått ut kan anmälningar ännu göras till den lägeransvariga. Om det finns plats antas de anmälda i ordningsföljd.
 • Alla anmälda kontaktas i god tid före lägret via e-post eller med ett lägerbrev.
 • Om du anmält dej men inte kan delta, meddela i god tid till den lägeransvariga så att följande barn i kö kan få plats.

Barnläger på Torsö

Läger A - 5-7 juni för åk. 3-4  Barnen spelar volleyboll.

Avgift: 50 euro

Ansvarig ledare:

 • Sara Sandell, tfn 050 3147 320
 • Wilma Jakobsén

Läger B - 8-9 juni för åk. 1-2  

Avgift: 40 euro

Ansvarig ledare:

 • Åsa Tylli, tfn 050 3147 311
 • Ida-Maria Östman

Läger C - 10-12 juni för åk. 5-7  

Avgift: 50 euro

Ansvarig ledare:

 • Sara Sandell, tfn 050 3147 320
 • Tarja Jakobsén

Läger D - 13-15 juni för åk. 3-4  

Avgift: 50 euro

Ansvarig ledare:

 • Åsa Tylli, tfn 050 3147 311
 • Ida-Maria Östman

Läger E - 30 juni-1 juli för åk. 1-2  

Avgift: 40 euro

Ansvarig ledare:

 • Åsa Tylli, tfn 050 3147 311
 • Ida-Maria Östman

Läger F - 2-4 juli för åk. 3-5  

Avgift: 50 euro

Ansvarig ledare:

 • Sara Sandell, tfn 050 3147 320
 • Cecilia Björkskog

Barnläger på KalvholmenBarnen sitter på bänken.

Lägerdag för barn under skolåldern,
4-7 år, 2 juni kl. 10-15
 

Avgift: 15 euro

Ansvarig ledare:

 • Sara Sandell, tfn 050 3147 320
 • Åsa Tylli
 • Tarja Jakobsén
 • Ida-Maria Östman

Läger för mammor och barn 5-6 juli

Avgift: mammor 45 euro, skolbarn 25 euro, 3-6 år 15 euro

Ansvarig ledare:

 • Tarja Jakobsén, tfn 050 3147 323
 • Åsa Tylli
 • Ida-Maria Östman
 • Sara Sandell