Välkommen på dagläger till Torsö

Denna sommar ordnar församlingen dagläger för barn i skolåldern. Lägren hålls på Torsö lägergård i juni.

  • Lägren hålls dagtid mellan kl. 9 och 17 med bektande av rådande säkerhetsföreskrifter.
  • Antalet deltagare per läger begränsas till 25.
  • Som lägerledare fungerar barnledare Tuija Nygård, Marianne Snellman och Åsa Tylli.

Läger A 1-2 juni för åk. 1-2

Läger B 3-4 juni för åk. 3-4

Läger C 5-6 juni för åk 5-6

Läger D 8-9 juni för åk 1-3

Läger E 10-12 juni för åk 4-6

Lägrets pris:
Tvådagars läger 20 euro
Tredagars läger 30 euro

Den officiella anmälningstiden har gått ut.
Förfrågningar om lediga platser kan ännu göras till ansvarig barnledare Tuija Nygård, tfn 050 3147 320. Om det finns plats antas de anmälda i ordningsföljd.

Alla anmälda kontaktas med mera information via den e-postadress  ni uppger vid anmälningen.

OBS! Om du anmält dig men inte kan delta, meddela så snart som möjligt.