Flicka tänder två ljus.Tisdagskyrka ti 2.11

för alla förskolor, daghem, vårdlediga och daglediga

• kl. 9.30 i Gamlakarleby stadskyrka
• kl. 10.15 i Annasalen, Kyrkbackens församlingshem

Tisdagskyrkan innehåller ljuständning, en bibelberättelse och sånger
• Kyrkan räcker ca 20 minuter