Direktionerna och arbetsgrupperna 2023-2026

Direktionen för diakoni

Maria Wiik-Kortell, ordf.
Tomas Enlund
Peter Esberg
Carolina Flink
Harriet Store
Tom Sundkvist
Ann-Sofie Kotkamaa

Suppleanter: 
Janne Häivälä 
Julia Esberg

Direktionen för mission

Johnny Vidjeskog, ordf.
Marko Aarnio
Peter Esberg
Sonja Smedjebacka
Juliana Sten
Anton Wargh
Gunilla Wiklund-Andersson

Suppleant:
Johan Kortell
Julia Esberg

Arbetsgruppen för  Karleby sockenkyrka

Trygve Borg, ordf.
Erika Biskop
Monica Hägg
Gustav Kortell
Hanna Wargh

Arbetsgruppen för Gamlakarleby stadskyrka

Håkan Björkström
Alex Hellman
Brit Stenman
Björn Svenfelt


Suppleant:
Marit Björkstrand