Direktionerna och arbetsgrupperna 2019-2022

Direktionen för diakoni

Maria Wiik-Kortell, ordf.
Tomas Enlund
Carolina Flink
Bodil Sjöberg
Harriet Store
Tom Sundkvist
Matts-Johan Thylin 

Suppleanter: 
Janne Häivälä
Ann-Sofie Kotkamaa          

Direktionen för mission

Johnny Vidjeskog, ordf.
Marko Aarnio
Svetlana Borg
Max Jakobsén
Anders Nyberg
Sonja Smedjebacka
Gunilla Wiklund-Andersson

Suppleanter:
Johan Kortell
Carina Nilsson

Arbetsgruppen för Gamlakarleby stadskyrka 

Björn Svenfelt, ordf.
Eva-Maria Ahlskog
Karin Kallis
Helén Karrola
Benny Sundqvist
Jesper Sundström

Suppleanter:
Eva Sundström
Anna Lainio

Arbetsgruppen för  Karleby sockenkyrka

Trygve Borg, ordf.
Erika Biskop
Monica Hägg
​​​​​​​Gustav Kortell
Hanna Wargh
Jan-Erik Åkerblom

Suppleanter:
Håkan Hedström
Håkan Södergård