Högmässa

sö 5.7 kl. 10.00
Karleby sockenkyrka

Högmässa

Femte söndagen efter pingst
Var barmhärtiga!
Det är inte vår sak att döma vår nästa. Endast Gud har rätten att döma. Vi uppmanas att förlåta vår nästa.

Liturg och predikant Nygård, kantor Sten,
sång Sonja Smedjebacka.
Texter: Sam. 12:1-10, 13; Rom. 2:1-11; Joh. 8:2-11.
Psalmer: 504:1-3, 144, 480, 461, 482, 860, 828.
Kollekt: Andaktsprogrammen i radio och tv. KCSA.


Arrangör

Karleby svenska församling