Friluftsgudstjänst

sö 19.7 kl. 14.00
 vid Villa skola

Friluftsgudstjänst

Sjunde söndagen efter pingst
Kärlekens lag
Jesu lärjungar skall följa kärlekens lag. Jesus visade hur vi får avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och älska också våra fiender.

Liturg och predikant Jan Nygård, musik Kenneth Ågren.
Texter: 1 Sam. 15:22-26, Jak. 2:8-13, Mark. 10:17-27.
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen.


Arrangör

Karleby svenska församling