Högmässa

sö 19.7 kl. 10.00
Karleby sockenkyrka

Högmässa

Sjunde söndagen efter pingst
Kärlekens lag
Jesu lärjungar skall följa kärlekens lag. Jesus visade hur vi får avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och älska också våra fiender.

Predikant och liturg Jan Nygård, kantor Hannes Uunila, trumpet Erik Abbor. Rad. kl 12, Radio Dei 91,8 MHz.
Texter: 1 Sam. 15:22-26, Jak. 2:8-13, Mark. 10:17-27.
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen.


Arrangör

Karleby svenska församling