Friluftsgudstjänst

sö 9.8 kl. 16.00
Kyrkbacken

Friluftsgudstjänst

Predikant och liturg Jan Nygård, kantor Hannes Uunila, blåsgrupp, dir. Ingmar Byskata. Våffelkalas till förmån för Lettlandsarbetet.

Tionde söndagen efter pingst
Trofast förvaltning av Guds gåvor
En kristen människa bör använda givna möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.

Texter: Ordsp. 14:21-22, 25, 31; 2 Kor. 8:9-15; Matt. 25:14-30.
Kollekt: församlingens internationella diakoni


Arrangör

Karleby svenska församling