Högmässa

sö 9.8 kl. 12.00
Gamlakarleby stadskyrka

Högmässa

Jan Nygård, kantor Hannes Uunila, trumpet Benjamin Dahlskog. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.

Tionde söndagen efter pingst
Trofast förvaltning av Guds gåvor
En kristen människa bör använda givna möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.
Texter: Ordsp. 14:21-22, 25, 31; 2 Kor. 8:9-15; Matt. 25:14-30.
Kollekt:Församlingens diakoniarbete.


Arrangör

Karleby svenska församling