Konfirmationshögmässa

sö 9.8 kl. 10.00
Karleby sockenkyrka

Konfirmationshögmässa

Liturg och predikant Nygård,
kantor Hannes Uunila, Carolina Myrskog, hjälpledarkören, konfirmandgrupp 1.
På grund av regeringens rekommendationer är denna högmässa främst tänkt
för konfirmanderna och deras anhöriga. Övriga församlingsbor är varmt välkomna
till högmässan i stadskyrkan. Streamas på Karleby svenska församlings
Youtube-kanal.

Tionde söndagen efter pingst
Trofast förvaltning av Guds gåvor
En kristen människa bör använda givna möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.

Texter: Ordsp. 14:21-22, 25, 31; 2 Kor. 8:9-15; Matt. 25:14-30.
Kollekt: Församlingens konfirmandarbete.


Arrangör

Karleby svenska församling