Högmässa

sö 20.9 kl. 10.00
Karleby sockenkyrka

Sextonde söndagen efter pingst
Guds omsorg
Vår himmelske Fader har vård om oss och frigör oss från att bekymra oss, så att vi varje stund kan koncentrera oss på det mest nödvändiga, och till att hjälpa våra medmänniskor.

Texter: 1 Kung. 17:1, 8-16, Fil. 4:10-14, Luk. 10:38-42.
Kollekt: Finlands Sjömanskyrka r.f.

Liturg och predikant Silfverberg, kantor Sten, Pedersöre Sångkör, dir. Mikael Björklund.


Arrangör

Karleby svenska församling