Näthögmässa

sö 7.3 kl. 10.00
Karleby sockenkyrka

Tredje söndagen i fastan
"Jesus segrar över ondskans makter"

Kl 11.15- Nattvard i sockenkyrkan för max. 10 personer åt gången, för dem som lyssnat till högmässan.

Liturg och predikant Nygård, kantor Vidjeskog, organist Laitinen, mansvokalgruppen Schola Cantorum Karlebyensis, orgel Anni Jansson. Rad. Radio Dei kl 12, 91,8 MHz.
Youtube-kanalen "Karleby svenska församling". Länk på församlingens hemsida.

Texter: Jer.7:23-26; 1 Joh. 5:18-20; Joh. 8:46-59.
Psalmer: 260:1-3; 265; 844:1-3,7; 260:4-5.
Kollekt: Fred och stabilitet. Kyrkans Utlandshjälp.


Arrangör

Karleby svenska församling