Streamad högmässa

sö 13.6 kl. 10.00
Karleby sockenkyrka

Tredje söndagen efter pingst
"Kallelsen till Guds rike"

Liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen, organist Sten, sång Johanna Molander. Streamas på YouTube/Karleby svenska församling. Rad. kl. 12, Radio Dei, 91,8 MHz.Efteråt nattvard för dem som deltagit i streamen. Max. 10 pers. i gången.

Texter: Hes. 33:30-33, Hebr. 12:1-6; Luk. 9:57-62.
Kollekt: Sång- och musikverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom.
Psalmer:
180:1-4
144
420
128:1-3
925
915
392


Arrangör

Karleby svenska församling