Friluftsgudstjänst

sö 25.7 kl. 14.00
 vid Villa skola

Nionde söndagen efter pingst
"Sanning och sken"

Liturg Nygård, predikant Joel Norrvik, kantor Hannes Uunila, hälsning Rafi Shimon, sång Linnéa Nygård, Gamlakarleby Hornorkester, dir Sari Möller, Kenneth Ågren, servering.

Texter: Jer. 7:1-7, Hebr. 12:14-17, Matt. 7:24-29.
Kollekt: Församlingens missionärer.


Arrangör

Karleby svenska församling