Högmässa

sö 25.7 kl. 10.00
Karleby sockenkyrka

Nionde söndagen efter pingst
"Sanning och sken"

Liturg och predikant Nygård, kantor Hannes Uunila, flöjt Ingmar Byskata.

Platserna där man kan sitta är märkta. Personer från samma hushåll kan sitta närmare
varandra.

Rad. kl 12, Radio Dei, 91,8 MHz.

Texter: Jer. 7:1-7, Hebr. 12:14-17, Matt. 7:24-29.
Kollekt: Församlingens missionärer.


Arrangör

Karleby svenska församling