Högmässa

sö 1.8 kl. 12.00
Mikaelsalen (obs. platsen!)

Tionde söndagen efter pingst
"Trofast förvaltning av Guds gåvor"

Liturg och predikant Nygård, kantor Hannes Uunila, violin Siri Elfving, sång Tobias Elfving.

Kom ihåg säkerhetsavstånden.

Texter: Ords 3:27-32, Hebr. 10:19-25, Luk. 12:42-48.
Kollekt: Retreatgården Snoan.


Arrangör

Karleby svenska församling