Högmässa

sö 8.8 kl. 12.00
Gamlakarleby stadskyrka

Elfte söndagen efter pingst
"Kallelsetider"

Liturg och predikant Nygård, kantor Laitinen, manskören Couperin.

Uruppförande av en ny svensk översättning av Francois Couperins mässa för orgel och manskör.

Platserna där man kan sitta är märkta. Personer från samma hushåll kan sitta
närmare varandra.

Rad. Radio Dei, 91,8 MHz.

Texter: 1 Mos. 18:20-32, Hebr. 3:15-19, Matt. 11:20-24.
Kollekt: församlingens missionsarbete (stadskyrkan)


Arrangör

Karleby svenska församling