Gudstjänst med önskepsalmer

sö 26.6 kl. 12.00

Gamlakarleby stadskyrka

Tredje söndagen efter pingst
"Kallelsen till Guds rike"

Liturg och predikant Silfverberg, kantor Hannes Uunila.

Högmässan kan ses/höras
på YouTube/nätradion. Länk på karlebysvenskaforsamling.fi

Texter: Hos. 11:1-4,7; Fil. 2:12-16, Luk. 14:16-24.
Kollekt: Församlingens konfirmandarbete (sockenkyrkan), församlingens missionärer (stadskyrkan).

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Vuxna Vuxna


Arrangör

Karleby svenska församling