Högmässa

sö 3.7 kl. 10.00

Karleby sockenkyrka

Fjärde söndagen efter pingst
"Förlorad och återfunnen"

Liturg och predikant Stenberg, kantor Hannes Uunila, trumpet Benjamin Dahlskog.

Hörs i nätradion, länk på karlebysvenskaforsamling.fi

Texter: Jes. 57:15-21, 1 Petr. 5:5-11, Luk. 15:1-10.
Kollekt: För frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Karleby svenska församling