Högmässa

sö 4.6 kl. 12.00

Gamlakarleby stadskyrka

Treenighetssöndagen
"Den dolde guden"

Liturg och predikant Koivusalo, kantor
Laitinen, Församlingskören, dir. Sonja Smedjebacka.

Högmässan kan ses/höras
på YouTube/nätradion. Länk på karlebysvenskaforsamling.fi

Texter: Job 37:21-24, Ef. 4:1-6, Joh. 15:1-10.
Kollekt: Barns och ungas utbildning, Kyrkans Utlandshjälp.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Karleby svenska församling