Högmässa

sö 4.6 kl. 10.00

Karleby sockenkyrka

Treenighetssöndagen
"Den dolde guden"

Liturg och predikant Koivusalo, kantor
Laitinen, mansvokalgruppen Schola Cantorum Karlebyensis.

Högmässan kan ses/höras på YouTube/nätradion. Länk på karlebysvenskaforsamling.fi

Texter: Job 37:21-24, Ef. 4:1-6, Joh. 15:1-10.
Kollekt: Barns och ungas utbildning, Kyrkans Utlandshjälp.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Karleby svenska församling