Silverlänken och församlingens vårfest på Torsö

tors 23.5 kl. 12.00

Torsö sommarhem

Alla församlingsbor inbjuds till våravslutning på Torsö lägergård. Gemensam skjuts, anmäl senast 16.5. Lunch kl. 12, 12 e, (kontant betalning eller Mobile Pay). Program kl. 13 - 15. Medverkande församlingens missionärer, Per Stenberg, kantor Martti Laitinen, diakoniarbetare Annette Ståhl o Maria Vidjeskog

Alla församlingsbor inbjuds till våravslutning på Torsö lägergård. Gemensam skjuts, anmäl senast 16.5. Lunch kl. 12, 12 e, kontant betalning eller Mobile Pay. Program kl. 13 - 15. Medverkande församlingens missionärer, Per Stenberg, kantor Martti Laitinen, diakoniarbetare Annette Ståhl o Maria Vidjeskog
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Karleby svenska församling