Kom! 

Kom! Kom och följ mig! sade Han till en grupp helt vanliga människor. De var fiskare och tulltjänstemän. Ingen av dem var perfekt. Ibland var de trötta, rädda, tvivlande, arga och skrytsamma. Men de höll sig till honom och deras liv började förvandlas.

Kom, säger Han också till oss. Till dig som känner dig trött av vandringen. Till dig som känner dig ensam och misslyckad. Till dig som inte kan låta bli att oroa dig. Till dig som har gjort bort dig riktigt ordentligt. Till dig som har det bra, men ändå tycker att någonting fattas…

Jesus vill att vi ska komma till honom och hålla oss nära honom varje dag. Han vill hela våra sår och förlåta det som gått fel. Han vill låta lugnet, glädjen och kärleken i hans närhet smitta av sig på oss och så småningom förvandla oss. Den här smittan får också väldigt gärna sprida sig till andra. 

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag hålla måltid med honom och han med mig. Upp. 3:20

 

Anne Silfverberg
församlingssekreterare
Karleby svenska 
församling
anne.silfverberg@evl.fi

Mark. 3:13-19

Sedan gick Jesus upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Anne Silfverberg.