Betala 

Om vi kan betala får vi nästan allt vi önskar i denna värld, såväl materiella ting som upplevelser och nöjen. Ju mer vi får desto mer vill vi ha. För människans habegär finns ingen mättnad. Marknadskrafterna ser till att det finns ett ständigt ökande utbud på sådant vi luras tro att vi behöver för att leva och må bra till kropp och själ. 

I söndagens text antyder Jesus att det kan gå precis tvärtom. I vår strävan efter det goda livet här i tiden kan det gå så illa att vi missar själva livet – livet med Gud. Det eviga livet. 

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? 
Det dystra svaret på vardera frågan lyder: Inget! 

Vi kan inte köpa liv. En dag måste vi dö. Tomhänta lämnar vi världen. Inget vi ägt, materiellt eller andligt, duger heller som betalning för ett evigt liv hos Gud.
Men det finns ett annat svar: Jesus! Han har köpt tillbaka ditt liv. Han har vunnit hela världen för Gud. Och betalat med sitt liv!
 

Åsa Tylli
Barnledare
Karleby svenska församling
asa.tylli@evl.fi

Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.”

Åsa Tylli.