Frihet 

Evangelietexten osar gräl. Den är egentligen en del av ett större textavsnitt där diskussionen kretsar kring Jesu identitet. 

Jesus är på tempelplatsen och undervisar folket. Många tar anstöt av hans ord. Han refererar till sig själv som Världens ljus, Begynnelsen och Sanningen – i längden: Gud själv - Jag Är. Han säger att han ska göra dem fria – fria från sin egen synd. 
Detta var mycket provocerande för de som menade sig ha sitt på det torra med Gud. De försöker försvara sig och an-klaga honom, men kommer till korta. Diskussionen urartar i smutskastning. De kallar honom samarier, ett illa omtyckt folkslag, och säger att han är besatt av en ond ande. 

Man brukar skämtsamt säga att man ser det man vill se och hör det man vill höra. Jag tror det ligger en hel del sanning i dessa ord. Är vi sådana? Är vi beredda att pröva allt och behålla det goda (1 Tess. 5:21) eller försöker vi avfärda eller ogiltigförklara det som provocerar oss? Försöker vi krampaktigt hålla fast vid våra egna föreställ-ningar där vi har kontroll och vårt på det torra eller är 
vi öppna för Guds ledning i våra liv?

Det finns en underbar frihet i att släppa sin egen kontroll - att lita på att Gud har koll och bryr sig om oss. Det finns en underbar frihet i att lära känna Sanningen. Den kommer att göra oss fria – fria från vårt eget själviska jag.

 

Johan Sten
kantor
Karleby svenska församling
johan.sten@evl.fi

Söndag 7.3
Joh. 8:46-59

 

Jesus sade:
”Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader.”
Judarna sade: ”Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt.” Jesus svarade: ”Jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.” Judarna sade: ”Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna likaså, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin skall möta döden. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna dog. Vem tror du att du är?” Jesus svarade: ”Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom, och om jag säger att jag inte känner honom, så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom, och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig.” Judarna sade då till Jesus: ”Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham.” Han svarade: ”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.

Johan Sten.