Hans härlighet

I skrivande stund sitter jag i mitt rum på Torsö lägergård omgiven av ett 40-tal ungdomar på skriftskolläger.
Skriftskola hör till de absoluta höjdpunkterna på året. Att få följa med ungdomarna på en veckas upptäcktsfärd i tron hör till det mest meningsfulla man kan hålla på med.
 

Att se en grupp konfirmander och hjälpledare dela en andaktsstund, där någon öppenhjärtligt berättar om sitt liv och vad man varit med om och upplevt av Guds ingripande, är stort. Att under en vecka förenas i bön och lovsång kring livets stora frågor och upptäckter är stort.
 

Här ute på läger möter jag ofta Jesu härlighet. Här ute upplever jag stunder av klarsynthet och förklaring. Jag gör det inte minst för att jag får dela veckan med en grupp härliga ungdomar – vår framtid, utan framförallt därför att Gud fortfarande är God.
En efter en delar hjälpledarna med sig av sina liv och berättar om Gud som är trofast och om Jesus, som bryr sig om oss och möter oss med nåd och
förlåtelse. Det blir en påminnelse också för mig som redan är lite äldre.

Gud är trofast också idag!

Per Stenberg
kyrkoherde
Karleby svenska
församling
per.stenberg@evl.fi

Per Stenberg.