Oduglig

Om man söker in till pilotutbildningen inom flygvapnet, ställs man inför höga krav. Man måste ha perfekt syn, inte vara för lång, ha en bra reaktionsförmåga m.m. Om man inte uppfyller kraven är man oduglig för uppgiften. Liknande höga krav ställs vi också inför då det gäller många andra  uppgifter och tjänster. Få av oss når upp till alla krav.
 
I andligt avseende är vi alla mera eller mindre är odugliga att klara av den primära uppgift som Jesus gett oss, att vara hans vittnen.

När man läser Bibeln märker man att också de första lärjungarna var odugliga att genomföra sina uppgifter. Största problemet var synden. Jag tänker speciellt på en synd, stolthet. Lärjungarna hade höga tankar om sig själva. Den bubblan sprack då de övergav Jesus på påsken. Men de  fick börja på nytt tillsammans med Jesus. I sig själva var de odugliga tjänare, men tillsammans med Jesus blev de dugliga. 

Så är det också med oss. Lätt smyger högmodet sig på när vi har lite framgång. Då blir vi odugliga. När vi märker det är det bara att be om förlåtelse och börja på nytt. Då någon klappar oss på axeln för uträttad uppgift får vi svara: -Jag är själv bara en oduglig tjänare, men jag har fått förmånen att arbeta med Jesus. 

 

Peter Silfverberg
församlingspastor
Karleby svenska församling
peter.silfverberg@evl.fi

Luk. 17:7-10

Herren Jesus sade:
”Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.”

Peter Silfverberg.