Tunga bördor    

-Jag har en dröm!, utropade den kände människorättsaktivisten Martin Luther King. 
Hans drömmar förändrade världen. Också vi har olika slags drömmar om hur våra liv skall se ut.  

Ibland krossar den krassa verkligheten våra drömmar. Jag tänker på dem i Afghanistan, vars dröm är att komma ombord på ett flygplan som för dem till trygghet. En del får drömmen förverkligad. För de flesta krossas drömmen. 

Många här i landet är också tyngda av bördor. Någon drömde om gemenskap, men lider av ensamhet. Någon drömde om ekonomisk trygghet, men har svårt att få det att gå ihop. Någon drömde om att vara en god människa, men ser många brister i sitt dagliga liv. Någon når sina drömmars uppfyllelse, men känner ändå en inre tomhet. 

Till oss alla vill Jesus säga: - Kom till mig! Jag ger er vila!

Jag tänker på en sångtext som lyder ungefär såhär: Gud gör en väg där det inte verkar finnas någon väg. 
Han arbetar på ett sätt som vi inte kan se. Han gör en väg åt mig.

Jag tänker på afghanerna som missar flyget till frihet och på alla andra som är tyngda av bördor. Jesus kan göra nya vägar där det inte verkar finnas någon utväg. 
Förutsättningen är att vi bjuder honom in i våra liv. De yttre omständigheterna kanske inte alltid ändrar så mycket, men Jesus tar de tunga bördorna från våra axlar och ger oss 
Peter Silfverberg.nytt hopp.

 

Peter Silfverberg
församlingspastor
Karleby svenska 
församling
peter.silfverberg@evl.fi

Matt. 11:25-30

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”