Frid

En liten flicka kom promenerade längs en skogsväg tillsammans med sin pappa.
- Får jag hålla dig i handen, pappa, frågade flickan, när hon tyckte att det kändes lite kusligt.
Lite senare när det blivit lite mörkare utbrast hon: - Pappa, kan du hålla mig i handen?

När det går bra för oss kan vi lätt inbilla oss att vi har full kontroll på våra liv. Vi har fokuset på våra egna
krafter. Men när saker och ting krånglar till sig märker vi snart att vi inte har full kontroll på våra liv. Vår egen
förmåga räcker inte till. Vi har inte läget under kontroll just nu, för att inte tala om framtiden.
Då får vi som den lilla flickan be: - Jesus, håll du min hand!

Vi har inte full kontroll, men det har han! Han älskar oss och vill vårt bästa. Då kan vi känna en förunderlig frid, också när livet
känns svårt mitt i en otrygg värld.

Detta har jag talat till er, 
för att ni ska ha frid i mig.
I världen får ni lida, men var vid gott mod.
Jag har övervunnit världen.

Anne Silfverberg- Jesus -

 

Anne Silfverberg
församlingssekreterare
Karleby svenska församling
anne.silfverberg@evl.fi

Söndag 22.5
Johannes 16:23-33

Jesus sade till sina lärjungar:
”Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.” Lärjungarna sade: ”Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.” Jesus svarade: ”Nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.”