Effata

Sesam, öppna dig! Det uttrycket känner vi igen från sagan om Ali Baba och de 40 rövarna. Genom att uttala de orden lyckas han öppna rövarnas grotta och stjäla de enorma rikedomar som är gömda där.
 

Öppna dig! säger Jesus i dagens evangelium till en man som är döv och nästan stum. Genast öppnas hans öron och hans tunga kan tala. Att kunna höra och tala är för honom mer värt än silver och guld. Och detta är ingen saga och Jesu ord ingen trollformel!
Det är en beskrivning av en verklig händelse där t.o.m. den exakta platsen anges. Tidpunkten är bestämd till tiden för Jesu vandring här på jorden. Jesu ord är Guds levande ord med kraft att bota och skapa nytt.
 

Jesus är ännu densamme. Guds ord är ännu levande och verksamt. Det kan öppna våra tillslutna sinnen för de gränslösa rikedomar Han vill ge oss - alldeles gratis!
Förlåtelse för våra synder, helande för våra sår, allt vad vi behöver här i tiden och evigt liv i en fullkomlig himmel.
Och våra tungor frigörs till att tacka och prisa Honom.

Åsa Tylli.


Åsa Tylli
barnledare
Karleby svenska församling
asa.tylli@evl.fi

Söndag 4.9
Markus 7:31-37

Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: ”Effata!” (det betyder: öppna dig!). Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sade: ”Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.”