Myt eller sanning?

Många säger i vår tid: ”Bibeln är en bok av myter och sagor!” Allt från Guds skapelse på sex dagar till jungfrufödelsen och Jesu uppståndelse bör hänföras till myternas värld.

Petrus däremot säger: ”Inga myter här inte!” Petrus hade helt enkelt med sina egna ögon och öron sett och hört för mycket. Han hade en stark övertygelse om sin predikans sanning.

Vem har rätt? Man brukar sällan ändra sina åsikter. Inte de kristna, men inte heller de andra. Ställningarna är låsta. Kan motparterna komma överens eller kompromissa? Det vore frestande. Så gör en del i kyrkan. Men det finns en annan väg.

Om Gud är undrens Gud och verksam i sin kyrka, såsom det sägs genom sin Ande och sitt Ord, ja, då kan han övertyga oss om sanningen. Det var det som Petrus fått uppleva. Så välkomna till Kyrkans gudstjänster på jakt efter sanningen!

Jan Nygård
kaplan
Karleby svenska församling
jan.nygard@evl.f

2 Petrusbrevet 1:16-18

Söndag 31.7

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: ”Detta är min älskade son, honom har jag utvalt.” Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget.