Sannerligen 

Ordet amen finns femtio gånger i Bibel 2000. När man räknar med ordet sannerligen, som är exakt samma ord översatt till svenska, blir siffran 138. I Gamla testamentet används ordet alltid för att bekräfta någon annans ord: det där är sannerligen trovärdigt! Det är antingen ett bifallsrop, ett bekräftande svar eller en avslutning på psaltarpsalmer. 
 
Jesus använder ordet på ett helt annat sätt: ”Amen, amen säger jag er...” Han säger det auktoritärt, dvs. för att förstärka sina egna ord. Så här uppenbarar han sin gudomliga natur: ingen annan i Israel talade så här, inte ens prästerna, profeterna eller kungarna. Och i Uppenbarelseboken kallar han sig själv för den ”som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet”. 

Det här är endast ett exempel på hur Jesus talade om sig själv. Således kan han inte reduceras till en ”bra lärare”. Det finns egentligen bara tre alternativ. Om han inte hade rätt, var han inte någon bra lärare, utan antingen en lögnare eller galning. Det tredje 
alternativet är att han var – och sannerligen är – Herre.


 

Martti Laitinen
kantor
Karleby svenska församling
martti.laitinen@evl.fi
 

Matt. 25:31-46

 

Jesus sade till lärjungarna:
”När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”