Prov 

Ordet prov kommer från proba, det latinska ordet för prov, vilket är en avledning av verben probo, ”att godkänna” eller ”att demonstrera”. Ordet används i olika sammanhang. 
Vi alla har avlagt prov i olika ämnen i skolan samt tagit blodprov på hälsostationen. För fem år sedan deltog jag i ett språkprov och hade prövotid i min tjänst. De här proven kommer och går. 

Men det finns ett slags prov som är kontinuerligt i det mänskliga livet. 
När en människa blir frestad sätts hon på prov genom olika lockelser. I värsta fall visar hon sin bristfällighet genom att tala illa om andra, genom att roffa åt sig mer än hon behöver och genom att skapa olika avgudar i form av världslig ära, pengar och sig själv. Då blir hon underkänd i provet.

Lyckligtvis finns det någon som har blivit godkänd. I dagens evangelium sätts Jesus själv på prov. Frestaren utmanar honom att förändra stenar till bröd, att kasta sig ner från tempelmuren och att tillbe djävulen 
i stället för Gud. Jesus motstår frestelserna och driver bort frestaren. Hans seger är också vårt hopp i livets stora prov.

 

Martti Laitinen.
Martti Laitinen
kantor
Karleby svenska 
församling
martti.laitinen@evl.fi

Matteus 4:1-11

Jesus fördes av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.”
Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: ”Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.”
Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.