Oxen i brunnen

I en kristen tidning, i en artikel som handlade om vår användning av tid, fanns följande tips: ”Lär dig att sätta gränser”. Det är en utmaning, men samtidigt viktigt att lära sig att säga nej till saker som verkar bra, för att kunna säga ja till de allra viktigaste och bästa sakerna. 

Det här kan man tillämpa på olika områden i livet. Så gjorde också Jesus. Han betonade behovet av att vila på vilodagen. Och han uppmanade den stressade Marta att lämna från sig de dagliga sysslorna och ta exempel av Maria, som hade valt att lyssna på Jesu undervisning fram om annat. 

Men andra gånger prioriterade Jesus att hela sjuka mera än att vila på vilodagen. Ibland är bäst att dra upp oxen ur brunnen fast det är vilodag. På Peter Silfverberg.måndag är det troligen för sent. Har du tänkt över hur du prioriterar?

 

Peter Silfverberg
församlingspastor
Karleby svenska församling
peter.silfverberg@evl.fi

Sö 9.10
Luk. 14:1-6

En sabbat var Jesus bjuden på måltid hos en farisé som var med i rådet, och man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Jesus vände sig till de laglärda och fariseerna och sade: ”Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte?” Men de teg. Då rörde han vid mannen och gjorde honom frisk och lät honom sedan gå. Och han sade till dem: ”Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp dem, även om det är sabbat?” Det kunde de inte svara på.