Välkommen att läsa Ordet

Ca en gång per månad skriver våra församlingsanställda Ordet i Kokkola-tidningen.

Här samlar vi årets skrivna Ordet.

Kom

Det finns situationer där våra egna förmågor, erfarenheter och krafter inte räcker till. Så var det den natten på Genesarets sjö. Vågorna ansatte lärjungarnas
båt hårt. Då såg de Jesus komma gående emot dem på vattnet. De trodde att det var frågan om en vålnad. En helt naturlig reaktion. De hade aldrig sett en människa gå på vattnet tidigare.

Under årens lopp har många försökt bortförklara Jesu under eller ge dem en naturlig förklaring som faller inom ramen för deras erfarenheter. När man gör så, glömmer man vem det är frågan om. Han är den genom vilket allt skapat blivit till.

Jesu svarade till lärjungarna: ”Lugn, det är jag”. Då svarade Petrus: ”Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet.” Då uttalade Jesus ordet ”Kom!” med makt och myndighet. Och Petrus steg ur båten och gick faktiskt på vattnet. Lärjungarnas reaktion efteråt var: ”Du är verkligen Guds Son.”
Peter Silfverberg.När dina och mina egna förmågor, erfarenheter och krafter inte räcker till, vill Jesus säga: ”Kom till mig!”

 

Peter Silfverberg
församlingspastor
Karleby svenska församling
peter.silfverberg@evl.fi

Söndag 29.1
Matteus 14:22-23

 

Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sade: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” Petrus svarade: ”Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet.” Han sade: ”Kom!”, och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: ”Herre, hjälp mig!” Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. ”Du trossvage”, sade han. ”Varför tvivlade du?” De steg i båten, och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sade: ”Du måste vara Guds son.”