Hållbar kärlek

Vi längtar efter kärlek. Vi vill bli älskade, sedda och bekräftade. Det är en av våra mest grundläggande behov som människor. Många gånger grusas ändå våra förhoppningar. Vi blir besvikna och sårade.

Det talas mycket om kärlek idag, i sånger, böcker, filmer och i reklam. Kärlek definieras och beskrivs på många olika sätt. Men ofta drivs vi av själviskhet och inte av kärlek i våra relationer. Kärleken blir en vacker dröm som går i kras av en verklighet som inte alltid är så kärleksfull. 

Det finns också många berättelser om livslång kärlek, där man levt tillsammans i decennier. Men också där står man ensam en dag, när livskamraten gått bort.

Finns det kärlek som håller? 
I Bibeln används olika ord för att beskriva kärlek. Ett av dem är agape och det beskriver Guds kärlek. Den kärleken är tålmodig och mild, den är inte uppblåst, den skryter inte, den söker inte sitt, den brusar inte upp osv, enligt kärlekens lov i Korintierbrevet 13.
Heidi SundströmOch den upphör aldrig. 

 

Heidi Sundström
ungdomsarbetsledare, 
missionssekreterare
Karleby svenska 
församling
heidi.sundstrom@evl.fi

Markus 12:28–348

 

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har inte långt till Guds rike.”