Därför

”Han som utlämnades för våra synders skull, och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull”. Så sammanfattar Paulus påskens betydelse. Den första satsen syftar på långfredagens korsdöd, den andra på påskdagens uppståndelse. 
Jesus ”utlämnades”. I detta lilla ord innesluts smärtan, brutaliteten och det oförklarliga. Att någon utlämnas, offras är brutalt. Att någon är villig att utlämnas är oförklarlig kärlek. Jesus utlämnades av judarna till korset, lämnades ensam av sina närmaste och övergavs av Far i himlen. För vår skull. 

Långfredagens färg är svart, sorgens färg. Vad ska vi sörja? Vår synd, vår skuld! Offret var nödvändigt. Jesus var villig att tömma lidandets bägare. 

Påskdagens färg är vit. Glädjens färg. Jesus blev uppväckt från död och grav. För vår rättfärdiggörelses skull. 
I en domstol kan en anklagad förklaras oskyldig av domaren. Gud, domaren, uppväcker sin Son och förklarar honom, men inte endast honom, rättfärdig. Alla som står i förbund med Sonen, förklaras rättfärdiga, oskyldiga till synd och brott. Jesu egen rättfärdighet blir vår rättfärdighet. Allt detta bara vi tror! 
All orsak till glädje för oss! Han lever! Han är uppstånden! 

Jan Nygård Jan Nygård.
kaplan 
Karleby svenska församling 

 

Påsk
Rom. 3:25

Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin fättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade.