Porten till livet

I datorernas värld finns det många olika slags portar. Det är USB-portar och det är Ethernetportar. Det gäller att hålla reda på vilken sorts sladd man skall ha till vilken sorts port och vilkens slags mackapär man kan ansluta.

Jesus talar om två portar i vår text idag. Den ena leder till fördärv och den andra till liv. Han målar upp den väg som leder till livet som en smal väg med en trång port. Underförstått menar Jesus att den smala vägen och den trång porten är värd sitt pris. Den är inte lätt att hitta men den leder till ett fullödigt liv – ja, till evigt liv.

Många är de som berättar om hur de sökt sig fram till porten, gått in genom trons trånga port och hur livet efter det inte alls är någon dans på rosor – utan en vandring där stock och sten finns på vägen, där motluten är många och där svetten allt som oftast lackar i uppförsbackar. Men ändå finns där en tillfredställelse och en djup förnimmelse av att på den vägen vandrar ingen ensam. Jesus själv har lovat vandra med.

 

 

Per Stenberg
kyrkoherde
Karleby svenska församling
per.stenberg@evl.fi

 

 

Söndag 30.7

Matt. 7:13-14

Jesus sade:
”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”